Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025

 • Sverre er stortingsrepresentant. han er opprinnelig fra Årnes, men bor på Skedsmokorset. Sverre er transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og Akershus Arbeiderpartis 2. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Tuva Moflag er stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun har tidligere vært ordfører i Ski kommune. Hun er Akershus Arbeiderpartis 3. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Åsmund Aukrust er fra Bærum og stortingsrepresentant. Tidligere har han vært nestleder i AUF. Han er Akershus Arbeiderpartis 4. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Mani Hussaini

  Mani ble valgt inn som fast representant på stortinget i 2021. Han er tidligere leder i AUF.

 • Ragnhild bor i Asker og er i dag daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Hun er Akershus Arbeiderpartis 6. kandidat ved stortingsvalget 2021.


Kandidater Fylkestinget

 • Hoda Imad

 • Nils Erik er født 5.februar 1970 og bor på Harestua. Han har en variert yrkesbakgrunn i både det offentlige og i det private næringsliv, og jobber nå som innkjøper hos Politiets fellestjenester på Jaren. Nils Erik ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre. Alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder. Han er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov. Nils Erik hjertesaker er at frivillighet bygger fellesskap og samhold som gode grunnsteiner i samfunnet vårt. Han ønsker også å jobbe for at det skapes flere arbeidsplasser og vekst i kommunen vår.

 • Elin L'Estrange er leder i Ullensaker Arbeiderparti

 • Jeg er Arbeiderpartimedlem fordi jeg mener at alle skal ha like muligheter uansett bakgrunn, og at vi løser de store problemene best i fellesskap.

 • Medlem av Viken fylkesting og leder av planutvalget 2019-2023. Tidligere Stortingsrepresentant frå Akershus 2005-2017. Nestleiar i næringskomiteen 2005 til 2009. Var ordførar i Ski kommune frå 2003 til 2005. Utdanna elektroingeniør og tidlegare leiar av Kvinner i Mannsyrker (KIM).

 • Ole Guttorm er rørlegger opprinnelig fra Elverum, men jobber i dag som LO-koordinator for Avinor.

 • Heidi Westbye Nyhus

  Heidi er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, og er også kvinnepolitisk leder i Akershus Arbeiderparti. Hun utdannet lærer, født i 1978 og bor på Blaker sammen med mann og barn.

 • Martin Ludvigsen

  Martin er født og oppvokst i Vestby, bor nå i Son og er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Viken. Han er Akershus Arbeiderpartis 18. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Jeg er Marianne Riis Rasmussen. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen. Politisk vil jeg at - Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger - Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen - Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift - Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien

 • Steinar bor på Løken og jobber som informasjonsrådgiver i Fagforbundet Oslo. Han er leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti. Han er inne i sin andre periode som Kommunestyrerepresentant og første periode som Formannskapsrepresentant. Hjertesaken til Steinar er en bedre logopedtjeneste for alle, utvikling av Løken som tettsted og flere lavterskel helsetilbud.

 • Nimrah Ramzan

  Jeg er Nimrah Ramzan, er 19 år, har vokst opp på Hvalstad og er Asker Arbeiderparti sin ungdomskandidat. Til daglig er jeg student og politisk leder i Akershus AUF Gjennom deltakelse i kommunestyret ønsker jeg å gjøre hverdagen til kommunens innbyggere bedre. Jeg har i flere år vært turntrener og forstår viktigheten av et godt kulturtilbud for alle. Asker er en kommune med store muligheter, og jeg er særlig opptatt av å sikre at alle deler av nye Asker inkluderes.

 • Thor Ivar Kristiansen (49) bor i Blystadlia med med kone og barn på 17 og 20 år. Han er leder av Rælingen Arbeiderparti, vara til kommunestyret i Rælingen og utvalg for oppvekst, samt utvalg for klima og miljø. Thor Ivar er kandidat til Akershus fylkesting denne høsten. Thor Ivar trekker frem barn og unges oppvekstvilkår, kultur og idrett og trygg kommuneøkonomi som sine viktigste saker.

 • Torunn Skottevik er fra Lørenskog og sitter i hovedutvalg for plan, næring og miljø på fylkestinget. Hun har tidligere vært i formannskapet og kommunestyret i Lørenskog.

 • Mitt navn er Ola Nordal. Jeg er 58 år, og jeg har bodd i Ås i 37 år. Jeg er gift, har tre voksne barn og ett barnebarn. Jeg er glad i natur og kultur, både lokalt i Ås og på reise. I 2015 var jeg så heldig å bli valgt til ordfører i Ås. Før det har jeg arbeidet som konsulent og forsker. Jeg har engasjert meg i lokalpolitikk i Ås og i Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker et samfunn der vi tar vare på hverandre, og der alle gis mulighet til å bidra etter evner og muligheter. Jeg er enig i Arbeiderpartiets hovedsaker om arbeid til alle, like muligheter til god helse, satsning på kunnskap og skole, og en klimasatsning med omlegging til et lavutslippssamfunn. I lokalpolitikken er dette gode retningslinjer å ha i de mange små og store valg vi tar som folkevalgte. Nå stiller jeg til gjenvalg, og ber om fornyet tillit. Ås står foran store og viktige oppgaver i de neste fire åra. Jeg ser fram til å fortsette arbeidet med å utvikle gode tjenester innen barnehage, skole, omsorg og tekniske tjenester, og til å lede arbeidet med å utvikle Ås kommune videre.

 • Jenny Evjen bor på Auli. Jenny er nestleder i Nes Arbeiderparti, representant i kommunestyret, medlem av Utvalg for teknikk- næring og kultur, og kvinnepolitisk ansvarlig i Nes.

 • Johannes Kiese

  Innføre et kulturkort for unge i Bærum øremerke midler som sikrer at flere barn og unge kan delta i den organiserte idretten Utbygging av et mer helhetlig sykkelveinett

 • Jeg er politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og jobber spesielt med klima og miljøpolitikk. Nettopp derfor er jeg opptatt av at Frogn kommune skal prioritere en bærekraftig utvikling av Gamle Drøbak og kommunen. Jeg er glad i natur og friluftsliv og bruker Frognmarka mye. Jeg ser hvor viktig Frognmarka og tilgang til Oslofjorden er for innbyggerne i kommunen. Gjennom idrett, rekreasjon og friluftsliv er det en god investering for framtiden å forvalte naturområdene både i skogen og ved sjøen i et generasjonsperspektiv.

 • Mohammed er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er Hovedtillitsvalgt for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på Tine i Oslo.

 • Iselin er 20 år og sykepleierstudent, som hun fullfører sommeren 2022. I dag sitter hun i kommunestyret i Nannestad og kommunens utvalg for helse og omsorg. Hun er Akershus Arbeiderpartis 23. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Mads Henrik Almaas

  Jeg er født i 1972, bosatt i Asker siden 1999. I styret er jeg medlemsansvarlig og følger blant annet opp nyinnmeldte medlemmer. Gift med Torunn som jobber i Asker-skolen, og vi har to sønner som er i gang med studier. Har en sterk internasjonal orientering. I det daglige er jeg programdirektør i Plan International Norge, en bistands- og nødhjelpsorganisasjon med røtter tilbake til den spanske borgerkrigen. På frivillig basis er jeg leder for styringsgruppa i Internasjonalt nettverk i Akershus Arbeiderparti og sitter som medlem av Arbeiderpartiets Internasjonale Utvalg. Politikken skal speile at når vi deler, så er det nok til alle.

 • Hege Fjellberg

 • Erlend Helle bor på Haga. Erlend er leder i Nes Arbeiderparti.

 • Christine Knutsen

  Mitt engasjement lokalt er at det offentlige transporttilbudet må styrkes og forbedres i den nye storkommunen. Det vil spesielt være et større behov for utbedring av det offentlige transporttilbudet spesielt med tanke på at tre ulike kommuner skal knyttes sammen til å bli en stor kommune. Utnyttelse av sjøveien med El-ferger bør legges mer vekt på, for å lette transporten fra Slemmestadveien og Røykenveien. Innen kultur, idrett og friluftsliv tenker jeg det er viktig at vi styrker og bevarer den oppbyggingen av idrettslag og kulturskolene vi har skapt fra før av.

 • August Wærstad-Aalandslid

 • Tove Steen født 1955 og bor i Lillestrøm. Hun har bodd i mange kommuner i Akershus og liker derfor å kalle seg Romeriking. Jobber på Lovisenberg Diakonale sykehus som lagersjef.

 • Roar Thun

  Roar er 52 år og bor på Langhus, gift og to barn. Han har vært med i styrer, råd og utvalg i Ski kommune siden 1995 og er i dag nestleder i Kontrollutvalget i Ski. Roar er opptatt av stedsutvikling og gode kultur- og fritidstilbud. Om du er opptatt av gaming, skating, håndball, fotball, ski, turn, speiding, spiller i band, korps mm. eller er aktiv i ideelle organisasjoner – i Nordre Follo skal vi ha trygge og gode arenaer som støtter opp om nærmiljøet og gir barn og unge gode oppvekstvilkår. Alle skal gis muligheter for å leve det gode liv i Nordre Follo!

 • Fødselsår: 1984 Yrkestittel: Rådgiver/saksbehandler i Eiendomsdivisjonen, Kartverket Utdanning/kompetanse: Studert JUS og ledelse på Høyskolen i Sørøst-Norge (Nå Universitetet i Sørøst-Norge). Fritidsinteresser: Vår nye varaordfører-kandidat er ei aktiv jente på flere områder. Hun stortrives med familien rundt seg, veldig gjerne på turer i skog, mark og fjell. Hun rir aktivt og er i stallen så ofte det lat seg gjøre. Hun er svært glad i å trene, og er ivrig i fotballsporten, både som tidligere spiller og dommer. Politisk hovedfokus: Kristine ønsker gjennom sitt politiske engasjement å sette fokus på at Jevnaker kan prioritere å ha gode tjenester for barn/unge og for eldre og syke. Hun er dessuten bevisst på at Jevnaker i årene framover må arbeide for å få enda mer fart i næringslivet. I tillegg er Kristine også interessert i landbruk og husdyrhold. Arbeid: Seniorkonsulent i Eiendomsdivisjonen ved Kartverket siden 2006. Hovedsakelig saksbehandling av tinglysing. Hun er også aktiv som tillitsvalgt i NTL Kartverket, og har innehatt diverse posisjoner i styret siden 2008. Hva som kjennetegner kandidaten: De som kjenner vår nye varaordfører-kandidat Kristine sier at hun er jordnær, allsidig, ærlig, rett på sak, effektiv og målrettet.

 • Rune Kyllenstjerna

 • Live Holck Johannessen

 • Jørgen Lorentzen

  f. 1956, Nesoddtangen. Kultur, næring og rimelige boliger. Klimatiltak for å ivareta vakre Nesodden.

 • Sissel Aandal

  Sissel Aandal er 53 år og er oppvokst på gård på Nord Vestlandet. Hun har bodd mange ulike steder, blant annet 30 år i Oslo før hun flyttet til Hurdal for snart 5 år siden. Da Sissel kom til Hurdal flyttet til Økolands¬byen hvor hun trivdes veldig godt. Nå bor hun i Prestegårdshagan. Sissel har jobbet med salg, marked og ledelse i bedrifter som har helse og teknologi som tema og har en master i pedagogikk. - Jeg opptatt av å skape gode hverdager for alle livsfaser og jeg er overbevist om at Hurdal kan bli en enda bedre bygd å bo i gjennom å skape et sterkere felleskap, sier Sissel.

 • 1. Prosjektkoordinator 2. Kommunestyrerepresentant og fast medlem i KOS 3. Han er opptatt av gode oppvekstvilkår for barn og unge Interessene til Christopher er familie-, og friluftsliv, jakt

 • Kari Aalerud er fra Bærum, og er 62 år. Hun er medlem av kommunestyret og to sektorutvalg, og på fylkesplan medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø. Kari er utdannet cand.philol. med hovedfag i moderne tysk språk og som «Master of Philosophy in Higher Enducation». Hennes yrkeserfaring er fra undervisningsstillinger i den videregående skolen og fra offentlig og privat virksomhet innen konsulentvirksomhet, organisasjon og administrasjon. Kari er i sin andre periode som leder av Europabevegelsen i Bærum, og jeg har i 20 år vært verge for en psykisk syk person (frivillighet). Politisk har hun erfaring fra miljø, idrett, kultur, samferdsel, forskning og utdanning. Hun vil gjerne innenfor ett eller flere av disse saksområdene også i den kommende fireårsperioden.

 • Anders Østensen, født 1964

 • Elin Sørensen

  Jeg er 42 år og bor på Råholt. Jobber til daglig som fagarbeider i en kommunal barnehage i Eidsvoll. Jeg jobber også i fagforbundet Eidsvoll, der er jeg valgt inn som opplæringsansvarlig. Sitter også i fylkesstyret til fagforbundet Akershus, der er jeg valgt inn i Yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst. Som dere sikkert ser ut av dette, er jeg opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsliv, trygge arbeidsforhold, brenner ekstra for lov og avtaleverk opp mot arbeidslivet og å jobbe mot velferdsprofitørene. Alle må ha en jobb de kan leve av, gode pensjonsrettigheter og hele faste stillinger. Jeg brenner for et godt oppvekstløp som strekker seg fra gode barnehager og helt opp til videregående skoler, samt lærlingeplasser til alle. Vi må ikke glemme fritiden til barn og unge opp i dette. Det er viktig at vi styrker fritidstilbudet i kommunen, alle må finne sine arena som de kan mestre og trives i, uavhengig av foreldrenes økonomi.

 • Stian er en våre ungdomskandidater. Han er innfødt Lørenskauing, opptatt av bolig, kultur, arbeidsplasser og stedsutvikling. Han har siden 2015 vært leder av Klima-, økologi- og samferdselsutvalget.

 • Hege er født 25 februar 1965 og bor på Harestua. Hun jobber som økonomi- og personalleder. Hege brenner for barn og unges oppvekstvilkår med tanke på skole og fritidsaktiviteter, at Lunner fremdeles skal være et godt sted å bo i nærhet til naturen, og at vi skal få et differensiert og helhetlig tilbud til alle, unge som gamle. Det første vi må få på plass er å tette hullene i omsorgstrappa slik at vi kan gi et godt tilbud når man blir eldre og trenger mer hjelp og tilrettelegging

 • Økonomien må være under kontroll i en kommune. For med god økonomistyring kan en gjøre framtidsrettede og riktige prioriteringer. Vi kan gjøre Nannestad til en enda bedre kommune å bo i. Nannestad blir kåret til en av landets beste kommuner på økonomistyring. Derfor kan vi nå sette i gang store investeringsprosjekter som kommer innbyggerne til gode. Ny helsestasjon, nye lokaler for dagtilbud for psykisk utviklingshemmede, nytt bibliotek, nye demensboliger med heldøgnsomsorg, svømmehall, kulturtorg og opprusting av sentrum, er eksempler på hva som kommer de nærmeste årene om vi fortsatt får sitte ved roret. Vi har hatt en rivende utvikling i antall innbyggere. Nå bærer også samarbeidet med næringslivet frukter, og nye arbeidsplasser blir etablert. Vi får dette til uten eiendomsskatt, fordi vi prioriterer økonomisk styring og samarbeid.

 • Milla Skaug Ødegaard

  Milla er student på King’s College London, der hun fordyper seg i menneskerettigheter og internasjonal rett. Hun er Akershus Arbeiderpartis 17. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Yngve er født i 1976 og bor i Fetsund med kone og to barn. I nye Lillestrøm kommune sitter han i formannskapet og kommunestyret for Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Avan Salih

 • Stein bor på Løken og jobber på Wavin. Stein har i forrige periode vært med i Kommunestyret og formannskapet. Denne perioden er han representant i Kommunestyret og leder i Utvalg for Kultur og medvirkning. Hjertesakene er samferdsel og arbeidsliv. Stein sitter i styret og er valgkampleder.

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Hun er Akershus Arbeiderpartis 8. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Ivar Aamodt, født 1964

 • Marit Pernille Børstad

  Marit bor i Son, har tre mellomstore barn og pendler til Oslo. Marit jobber med IT og er opptatt av digitalisering, prosessforbedring, miljøet, kollektivtransport, skole og barnehage.

 • Jeg har vokst opp i Drøbak, er siviløkonom, og har sittet ên periode i kommunestyret og i utvalg for miljø, plan og bygg. Jeg er opptatt av grønne verdier, vern av gamle Drøbak og næringsutvikling. Videre er jeg særskilt opptatt av å ta vare på fremtiden - våre barn og unge. De må sikres gode oppvekstvillkår, så som gode skoler, gode idrettsanlegg og andre fritidstilbud, og mulighet for skaffe bolig i egen kommune.

 • Tove Heranger

  Jeg er 59 år, oppvokst i Gullverket, men har hele mitt voksne liv bodd i Eidsvoll sentrumsområde. Har mange år bak meg som kommunepolitiker her i Eidsvoll og har vært leder både for teknisk hovedutvalg og hovedutvalget for skole- og barnehage. GIkk ut av politikken for flere år tilbake, men siden gjenbruk er så populært nå for tiden kastet jeg meg på gjenbrukstrenden og kommer tilbake igjen. Jeg brenner for så mangt så det er vanskelig å skulle velge en sak å fremheve, men jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har med et pårørendeombud i sitt partiprogram. Det er ikke alltid like enkelt å møte det offentlige alene når livet butter i mot. Ellers brenner jeg for kultur og frivillighet og mener at kultur gir helse. Å legge til rette for frivillighet er å legge til rette for livsglede og engasjement hvor mange går sammen for å skape en bedre hverdag. Det er en spennende fire års periode vi går i møte i en bygd hvor det nå bygges nye boliger som aldri før og da er gode møteplasser særdeles viktig. I tillegg til boliger trenger vi arbeidsplasser og et variert næringsliv, jeg håper derfor at AP får gjennomslag for opprettelse av stilling som næringssjef i løpet av perioden. Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg. Bruk stemmeretten din, ikke la andre ta valget for deg.

 • Morten Lafton

  Fødselsår: 1974. Sivilstand: Gift med Bodil M. Ø. Lafton. Familie: Felles datter i barneskolealder. Bodil har en sønn og en datter i tidlig voksenalder. Utdanning/kompetanse: Handelskole, Befalskole – 5 år i forsvaret (1993-1998) med FN-tjeneste i Libanon i 1997. Politihøgskolen 1998-2001. Arbeid: Politioverbetjent/Politikontakt ved Gran og Lunner lensmannskontor.– Har jobbet i Oslo sentrum og i Hønefoss. Deltok i Norges bidrag i Middelhavet 2017. Han har hovedsakelig jobbet med forebygging, barn og unge, og har lang erfaring med samarbeid politi-skole-barnevern. Interesser på fritiden: Jakt, to hunder og familien. Trener også litt, men er her mosjonist. Politisk erfaring: Har sittet i kommunestyret i to perioder og formannskapet en periode. Viktige politiske områder: Morten er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår på Jevnaker. Hvordan vi i sammen skal jobbe for et inkluderende, trygt og sterkere fellesskap for alle. Et sterkere fellesskap som gir alle en meningsfull hverdag med arbeid, gode skoler for barna, gode fritidstilbud, at vi får hjelp når vi trenger det og en verdighet i eldreomsorgen. Helhetlig forebyggende arbeid er nøkkelen til et godt og inkluderende samfunn. Hva kjennetegner ordførerkandidaten?: Morten er blid, målbevisst, ansvarlig og rettferdig. Han er svært samfunnsengasjert og har to perioder i kommunestyret bak seg. I tillegg er gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og tydelige lederegenskaper ord som beskriver Morten.

 • Hanne er 45 år, bosatt på Nordby og har to barn på 6 og 16 år. Hun sitter nå sin andre periode i kommunestyret, er leder for komité for helse og sosial. Hun har vært styreleder i Rælingen Ap. Til daglig jobber hun som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) på Ås med bærekraftsmodellering av husdyrbasert matproduksjon og har en doktorgrad i kvantitativ genetikk. Hun har vært interessepolitisk aktiv i mange år og har tidligere vært leder for landsforeningen Handikappede Barns Foreldreforening i åtte år (2009-2017). Hun er også leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Rælingen. Hanne er spesielt opptatt av saker innenfor helse, utvikling av kommunale tjenester, samt skole og oppvekst.

 • Gunne Morgan Knai er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Hurdal. Han er 39 år oppvokst i Hurdal og bodd mesteparten av livet her. Gunne Morgan har samboer og to barn på 17 og 21 år og bor på et småbruk på Knai. Han er utdannet ambulansearbeider og paramedic, og jobber til daglig i Oslo Universitetssykehus som klinikkhovedverneombud for 1100 ansatte. I tillegg er han også deltid brannkonstabel her i Hurdal. Gunne Morgan sitter nå i sin andre periode i kommunestyret og er varaordfører. - Det å være vara-ordfører har vært spennende og gitt en god innsikt i hva jobben som ordfører innebærer. Jeg er villig til å ta ansvaret som ordfører og jobbe for å bringe kommunen sammen til et sterkere fellesskap, sier Gunne Morgan.

 • Susann Meland

 • Øystein er lærer ved Kirkebygda barne- og ungdomsskole, gruppeleder for Enebakk Ap i kommunestyret og nestleder i Akershus Ap. .

 • Cathrine Kjenner Forsland

  f. 1972, Alværn. Cathrine er opptatt av likestilling og et Nesodden for alle.

 • Eirik Dåstøl Langeland

 • Ragnhild har vært ordfører i Lørenskog siden 2015 og er igjen vår ordførerkandidat. Hun har sittet i kommunestyret siden 2007. Ragnhild bor på Rasta med samboer og to voksne barn.

 • Stian Hagemann-Jensen

 • Marit Bjørlo

  Marit er ekte Vestby-dame - bosatt i Son i hele sitt liv. Hun har vært aktiv i Vestby Arbeiderparti i nær sagt alle år. Hun var også ildsjel i tidligere Son Arbeiderlag. Marit er nå pensjons, men hun har fortsatt mange verv og mange jern i ilden. Blandt annet så er hun leder for Akershus Arbeiderpartis Veterangruppe. Marit er i dag vara til styret i Vestby Arbeiderparti.


Styret

 • Anniken er utenriksminister. Hun er fra Jessheim i Ullensaker, og var Akershus Arbeiderpartis 1. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Øystein er lærer ved Kirkebygda barne- og ungdomsskole, gruppeleder for Enebakk Ap i kommunestyret og nestleder i Akershus Ap. .

 • Heidi Westbye Nyhus

  Heidi er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, og er også kvinnepolitisk leder i Akershus Arbeiderparti. Hun utdannet lærer, født i 1978 og bor på Blaker sammen med mann og barn.

 • Jeg engasjerer meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må bygge på de sterke fellesskapene. Vi må skape et samfunn hvor mennesker ikke skal måtte rekke ut hånden for almisser, men få muligheter til å kreve sin rett og kjempe for rettferdighet, likhet og fremgang!

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet, gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn Fritidsinteressene mine er vintersport (skiflyvning), hus, hjem og familie. I politikken brenner jeg for - hele faste stillinger - å verne om viktige lokale arbeidsplasser - rettferdighet og åpne politiske vedtak - helse- og omsorgssektoren - å sikre god lokaldemokratisk forankring.

 • Halvard er statssekretær i Næringsdepartementet, og leder i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Ole Guttorm er rørlegger opprinnelig fra Elverum, men jobber i dag som LO-koordinator for Avinor.

 • Rita er daglig leder i Studentsamskipnaden i Østfold, og sitter i kommunestyret i Frogn.

 • Mani Hussaini

  Mani ble valgt inn som fast representant på stortinget i 2021. Han er tidligere leder i AUF.

 • Tonje Brenna

  Tonje er i dag kunnskapsminister. Hun har erfaring fra kommunestyre og regjeringsarbeid, i tillegg til å ha vært ungdomssekretær i LO og generalsekretær i AUF.

 • Ina sitter i styret i Akershus Arbeiderparti og i fylkestinget i Viken. Hun har tidligere vært leder i AUF nasjonalt, folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal (2007-2011), og folkevalgt i Ås (2011-2015).