Våre politikere


Stortingsrepresentanter


Styret

 • Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Jeg engasjerer meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må skape et samfunn hvor mennesker ikke skal måtte rekke ut hånden for almisser, men få muligheter til å heve knyttneven og kjempe for rettferdighet, sosial likhet og fremgang!

 • Are Helseth er født i 1955 og arbeider i pasientorganisasjonen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke i Ullensaker. Han bor på Bærums Verk.

 • Anne-Beth er nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti, sitter i kommunestyret i Nordre Follo, og er leder for utvalg for areal, klima og byggesak. Hun sitter også i styret i Akershus Arbeiderparti. Til daglig jobber Anne-Beth som klima- og miljørådgiver i LO. Hun bor på Kolbotn.

 • Ole Guttorm Brenden jobber i Fellesforbundet og er nestleder i Eidsvoll Arbeiderparti. Han er 10. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Leder av Frogn Arbeiderparti, ordførerkandidat til kommunestyret 2019-2023. Arbeiderpartiets verdier frihet – likhet – solidaritet har alltid stått sentralt i Ritas liv. Rita er utdannet som cand. scient (kjemi) ved Universitetet i Oslo og har gjennomført Hovedprogrammet til Nordnorsk lederutvikling. I dag leder hun Studentsamskipnaden i Østfold som yter velferdstjenester til studentene ved Høgskolen i Østfold. Hun har alltid vært opptatt av menneskers ve og vel og at alle skal like muligheter i samfunnet. Rita er sterkt engasjert i frivilligheten i Frogn der kultur og musikk står sentralt, i tillegg til friluftsliv og trening. I de siste årene har Rita vært leder av hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og i de to siste periodene som leder av administrasjonsutvalget, medlem av Formannskapet, kommunestyret og varaordfører.

 • Mani Hussaini

  Mani er fra Jessheim i Ullensaker kommune. Han er 6. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste og leder i AUF nasjonalt.

 • Tonje Brenna

  Tonje Brenna bor på Jessheim i Ullensaker og er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti.

 • Leder av Akershus AUF og er medlemsansvarlig i styret i Bærum Arbeiderparti