Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025


Fylkestinget

 • Hoda er gruppeleder i fylkestinget. Hun er 28 år, bor i Lillestrøm og er utdannet lektor.

 • Nils Erik er 53 år bor på Harestua. Han er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov. Han er politisk engasjert fordi han ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre, hvor alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder.

 • Elin L'Estrange er leder i Ullensaker Arbeiderparti

 • Bor og oppvokst i Bærum. Når Akershus fylkeskommune bruker milliarder på innkjøp må vi still krav som bidrar til et seriøst arbeidsliv, grønn omstilling og innovasjon.

 • Medlem av Viken fylkesting og leder av planutvalget 2019-2023. Tidligere Stortingsrepresentant frå Akershus 2005-2017. Nestleiar i næringskomiteen 2005 til 2009. Var ordførar i Ski kommune frå 2003 til 2005. Utdanna elektroingeniør og tidlegare leiar av Kvinner i Mannsyrker (KIM).

 • Ole Guttorm er rørlegger opprinnelig fra Elverum, men jobber i dag som LO-koordinator for Avinor.

 • Heidi sitter i kommunestyret i Lillestrøm og i fylkestinget. Hun er også kvinnepolitisk leder i Akershus Arbeiderparti. Hun utdannet lærer, født i 1978 og bor på Blaker sammen med mann og barn.

 • Martin er født og oppvokst i Vestby, bor nå i Son, er gift og har to barn. Martin er aktiv i lokalsamfunnet med verv i flere idrettslag, herunder som trener for HSV fotball gutter 2016. Martin er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Viken og Akershus Arbeiderparti sin 8. kandidat til fylkesvalget 2023. Martin er opptatt av det å skape gode lokalsamfunn for barn og voksne, med gode tjenester og et rikt fritidstilbud alle har muligheten til å delta i.

 • Jeg er Marianne Riis Rasmussen. Jeg er 62 år gammel. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen. Fun fact : Trodde jeg ikke var hundemenneske, er omvendt etter å ha fått meg dachs. Har tidligere jobbet på advokatkontor, vært hjemmeværende, jobbet i skoleverket, har drevet interiørbutikk og arbeider nå i klesbutikk. Har stor interesse for juridiske spørsmål, og trives godt som leder av Asker forliksråd. Jeg har sittet i formannskap og kommunestyre i Asker siden 2007. Min hjertesak : Oslofjordens betydning som friluftsarena, ferdselsåre, levested. Videreutvikling av Askers næringsliv. God fremkommelighet med buss på kryss og tvers i Asker. Politisk vil jeg at - Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger - Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen - Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift - Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien

 • Steinar bor på Løken og jobber som rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han er leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti og har vært folkevalgt i åtte år. Han er inne i sin andre periode som kommunestyrerepresentant og første periode som medlem av formannskapet. Hjertesaken til Steinar er en bedre logopedtjeneste for alle, utvikling av Løken som tettsted, et bedre busstilbud og et anstendig arbeidsliv for alle. Steinar er vår fylkestingskandidat til fylkestinget i Akershus og står på 10. plass.


Styret

 • Åsmund er stortingsrepresentant for Akershus og første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Åsmund er utenrikspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Heidi Westbye Nyhus

  Heidi sitter i kommunestyret i Lillestrøm og i fylkestinget. Hun er også kvinnepolitisk leder i Akershus Arbeiderparti. Hun utdannet lærer, født i 1978 og bor på Blaker sammen med mann og barn.

 • Oddbjørn er 42 år og bor på Kolbotn. Han er gift og har barn i barnehage og barneskole. Oddbjørn arbeider aktivt for at Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune og har bred politisk erfaring som bl.a. medlem av sentralstyret i AUF og politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Oddbjørn er til daglig leder for markedskommunikasjon og samfunnskontakt i Redningsselskapet.

 • Ordførerkandidat for Bærum Arbeiderparti 🌹 Med hjerte for kommunen vår ❤️

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet (Tofte), gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn. Hobby – følger sjøfarten i Oslofjorden, Interesse – politikk, hus, båt, tettstedet Tofte Arbeidserfaring Utdannet som Rørleggermester, starta i læra som 17-åring, startet selskapet Hurum Rør AS i 1986, daglig leder frem til 2011, styremedlem og eier. Har to perioder i kommunestyret i gamle Hurum fra 2011, derav to år som gruppeleder, heltidspolitiker og gruppeleder i nye Asker siden 2019. Mitt yrkesliv har bestått av praktisk arbeid gjennom det meste av mitt yrkesliv. Bedriften har alltid hatt lærlinger, det har vært berikende for bedriften gjennom alle år. Min hjertesak Det startet med å bry seg om å bidra til den store samfunnsoppgaven etter mange år for frivilligheten, spesielt med idrett og Vel arbeid. Har alltid vært politisk engasjert, men familiebedriften tok all tid inntil mine sønner ville overta. Satt i fellesnemnda og var med på det viktige arbeidet med og etablere den nye kommunen etter sammenslåingen. Deretter var det viktig å være med i den første perioden for og ta med erfaringene inn i den første harmoniseringsåret. Etter to år med pandemi, følte jeg det var riktig å ta nok en periode, det gjenstår fortsatt mange utfordringer etter sammenslåingen, en sammenslåing som vil bety mye for de neste generasjoner. Ikke minst det å jobbe for det beste for innbyggerne, samtidig som Arbeiderpartiets politikk skal vises og presenteres i de politiske organer, i presse og under debatter. Politisk er samferdsel i Asker, lokalt og sentralt og plansaker det jeg liker å jobbe mest med, men som gruppeleder omfatter den oppgaven alle de politiske områdene.

 • Halvard er statssekretær i Næringsdepartementet, og tidligere leder i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Ina er Arbeiderpartiets 20. kandidat i Ås.

 • Nils Erik er 53 år bor på Harestua. Han er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov. Han er politisk engasjert fordi han ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre, hvor alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder.

 • Hege Svendsen

  Hva er viktig for deg? Er det parkeringsplassen på togstasjonen? Lekeplassen som mangler? Idrettshallen som trenger oppgradering? Er det din mor på sykehjemmet? Kreftkoordinatoren du trenger bistand fra? Er det snømåking om vinteren? Muligheter for å få en større stilling? Hjelp til å starte en egen bedrift? Bussen som mangler for at du skal kunne komme deg på jobb miljøvennlig? Barnehagen til barnet ditt? Som ordfører vil jeg jobbe for alle de små og store sakene for innbyggerne. Derfor vil jeg være mye ute og snakke og lytte til folk, møte dem der de er. Jeg vil ha god dialog med administrasjonen slik at vi spiller på lag for å hele tiden forbedre oss. Jeg er selv en 2-barnsmor, grunder og jobber litt i kommunen. Jeg bor på Eidsvoll Verk og er engasjert i en frivillig organisasjon som jobber med at alle skal ha muligheter til å bli kjent med hverandre og den flotte bygda vår. For meg er frivillighet, forebygging, klima og miljø, næringsvirksomhet og tryggheten til folk, uansett alder og størrelse på lommebok, viktig. Jeg syns det viktig at vi satser på nok og kompetente voksne som kan bygge gode lag rundt hvert barn, gode moderne og store nok skoler og barnehager der folk bor. Idrettshaller og støtte til lag og foreninger. Sosiale møteplasser som idrettshaller, gapahuker, lekeplasser og folkehelseparker. Når du selv eller noen av dine nærmeste blir syk, så skal du få den hjelpen du trenger. Fellesskapet skal stille opp. Du skal ha noen å kunne prate med som kan hjelpe deg selv og familien gjennom den vanskelige tiden og du skal få god helsehjelp, enten der du bor, eller ved at vi har nok omsorgsboliger eller sykehjemsplasser. Vi skal ta imot veldig mange flere innbyggere i Eidsvoll fremover og det krever at vi bygger større og flere skoler og barnehager, idrettshaller, flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette krever også at vi som kommune må ta opp mye lån og renter og avdrag fra lånene må vi ta fra driften som er fra samme sted i budsjettet hvor vi har lærere, sykepleiere og barnevern. 70 % av driftsutgiftene våre går til helse og omsorg og skole-barnehage. Som ordfører, er jeg ikke villig til å gjøre disse tjenestene våre dårligere, jeg ønsker å styrke de. Men vi trenger inntekter for å dekke opp for investeringene våre. Arbeiderpartiet vil unngå å innføre eiendomsskatt dersom det finnes løsninger som ikke går utover tjenestene til innbyggerne våre. Og det vil vi jobbe for å finne. Men vi er heller ikke villig til å plassere barna i brakker, og demente på dobbeltrom. Finner vi ikke andre løsninger så kan vi måtte innføre en slik skatt. I så fall skal den være moderat og innrettet slik at de svakeste og nyetablerte blir skjermet. Men eiendomsskatt skal være siste utvei. Vi må være ansvarlig. Utgifter og inntekter må være bærekraftig og vi kan ikke utsette investeringer slik at fremtidige generasjoner må ta alt. Stemmer du på meg som ordfører så får du en utålmodig og nytenkende person, en som liker å se nytt på måter vi løser oppgaver slik at vi hele tiden kan forbedre oss. Jeg ønsker å ta Eidsvoll inn i fremtiden ved å løse oppgavene smartere og bedre, ved å ta i bruk ny teknologi og tenke nytt. Det skal være enkelt å være innbygger i kommunen vår og vi skal forvalte skattebetalerens penger på en effektiv og rasjonell måte. Som ordfører vil jeg jobbe mot et varmere samfunn der du skal få hjelp og muligheter uavhengig av lommeboken. Innbyggerne i Eidsvoll skal vite at stemmer du på Arbeiderpartiet så stemmer du på et parti som ikke setter tryggheten til folk på spill for å løse kommuneøkonomien, men et parti som leter etter nye smartere måter å løse oppgavene på som gjør det bedre å være innbygger i kommunen vår. Et parti som jobber for sterke fellesskap. Håper du stemmer på oss og at jeg kan få bli din nye ordfører. Godt valg.

 • Mohammed Malik er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er nestleder i LO på Nedre Romerike og mange års erfaring som tillitsvalgt, først som hovedtillitsvalgt på Tine i Oslo for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og nå som faglig sekretær for Fellesforbundet sentralt. Malik brenner for et seriøst og anstendig arbeidsliv der den norskemodellen står i fokus. Han er opptatt av å sikre seriøse arbeidsforhold gjennom innkjøpsprosesser og opprettholde våre viktige kommunale tjenester i egen regi.

 • Maria Aavitsland

  f. 1984, Fjellstrand. Barn og unges oppvekstsvilkår. Et sterkere fellesskap med mindre klasseskille.