Våre politikere


Stortingsrepresentanter


Fylkestinget

 • Tonje Brenna

  Tonje Brenna bor på Jessheim i Ullensaker og er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti.

 • Terje Granerud er nestleder i Akershus Arbeiderpartis fylkestingsgruppe og er bosatt i Rælingen kommune. Han har tidligere vært stortingsrepresentant (1981 - 1989) og ordfører i Rælingen (2003 - 2007).

 • Ina er 17. kandidat i Ås og Ås Aps øverste kandidat til Viken fylkesting med 25. plass. Hun er leder i AUF nasjonalt og sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget i Akershus. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal (2007-2011) og i Ås (2011-2015)

 • Amund Kjernli er bosatt i Ski og sitter i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse på fylkestinget. Han har tidligere vært både ordfører og gruppeleder for Ski Arbeiderparti.

 • Torunn Skottevik er fra Lørenskog og sitter i hovedutvalg for plan, næring og miljø på fylkestinget. Hun har tidligere vært i formannskapet og kommunestyret i Lørenskog.

 • Jens Petter Hagen er fra Frogn. Han er utdannet kokk, og jobber til daglig i Fellesforbundet. Jens Petter er særlig opptatt av utdanning, næringspolitikk og fylkeskommunens ansvar for ryddige forhold i arbeidslivet. Han vil derfor jobbe for flere læreplasser og lærlingklausul på offentlige anbud for å forhindre sosial dumping

 • Kari Aalerud er fra Bærum, og er 62 år. Hun er medlem av kommunestyret og to sektorutvalg, og på fylkesplan medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø. Kari er utdannet cand.philol. med hovedfag i moderne tysk språk og som «Master of Philosophy in Higher Enducation». Hennes yrkeserfaring er fra undervisningsstillinger i den videregående skolen og fra offentlig og privat virksomhet innen konsulentvirksomhet, organisasjon og administrasjon. Kari er i sin andre periode som leder av Europabevegelsen i Bærum, og jeg har i 20 år vært verge for en psykisk syk person (frivillighet). Politisk har hun erfaring fra miljø, idrett, kultur, samferdsel, forskning og utdanning. Hun vil gjerne innenfor ett eller flere av disse saksområdene også i den kommende fireårsperioden.

 • Aps visjon om «først skape, så dele» og «alle skal med» er viktig for meg. Det betyr at vi i Asker må sørge for toppkvalitet i utdannings- og velferdstjenester, sikre gode veier og attraktiv kollektivtransport som binder kommunen sammen, og god styring slik at vi klarer å balansere utbygging og vern. Flere kortreiste arbeidsplasser er viktig, og at disse kommer alle hoveddeler av kommunen til del. Kampen mot større forskjeller er en sentral oppgave. Vi må sikre at det blir varierte miljøer rundt de utpekte sentrene, både med god service og et boligtilbud som også folk med vanlige inntekter, kan ha tilgang til. Kommunen må drive en aktiv bolig- og sentrumspolitikk som følger opp dette. Jeg er utdannet samfunnsøkonomi og geograf. Jeg har i en årrekke vært faglig leder på departementsnivå og i en fylkeskommune innenfor samfunns-planlegging og næringsutvikling. Jeg har vært medlem i fylkestinget i de to siste periodene, og arbeidet særlig med kultur, næringsutvikling og samferdsel. I forrige periode var jeg vara til både oppvekst- og teknikk/kulturkomiteen i kommunen. I denne perioden har jeg vært i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg har sittet i styret for partilaget bl.a. som nestleder, og har også vært leder for programarbeidet i flere omganger. Jeg har i mange år vært medlem av menighetsråd. Jeg er gift, har tre barn og seks barnebarn.

 • Elin L'Estrange er fra Ullensaker. Elin vil jobbe spesielt for å styrke yrkesfagene, få flere læreplasser og et enda bedre helsesøstertilbud på skolene i Akershus. Elin er også veldig opptatt av klima- og miljøspørsmål.

 • Helge er 61 år og bor på Leirsund og er rektor på Asak skole. Han har sittet i kommunestyret og i hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester i to perioder. Helge er opptatt av at alle unge skal ha et best mulig oppvekstmiljø og legge til rette for at alle skal kunne oppleve et aktivt og meningsfullt livsløp.

 • Vilde Lofthus Rooth er fra Skedsmo, men studerer på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet i Ås. Hun brenner for bedre skolehelsetjeneste, studenters psykisk helse og hun vil gjøre det billigere å reise kollektivt for unge og studenter.

 • Alværn – Vi trenger ny innfartsvei, flere båtavganger og hurtigbåt til Fagerstrand. Det skal vi få til!

 • Fatima Valdes Haugstveit er fra Oppegård. Hun jobber i SSB, og er med i den internasjonale styrken av valgobservatører. Nå vil hun inn på fylkestinget å jobbe for god utdanning for alle, næringsutvikling og for å legge til rette for frivilligheten.