Våre politikere


Stortingsrepresentanter

 • Anniken Huitfeldt

  anniken.huitfeldt@stortinget.no

  Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Sverre Myrli

  sverre.myrli@stortinget.no 930 63 609

  Sverre Myrli er stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Nina Sandberg

  nina.sandberg@stortinget.no 906 62 335

  Nina Sandberg er ordfører på Nesodden og 3. kandidat på Akershus Arbeiderpartiets stortingsliste.

 • Åsmund Grøver Aukrust

  asmund.aukrust@stortinget.no 912 45 297

  Åsmund Aukrust er fra Bærum. Han er 4. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Tuva Moflag

  tuva.moflag@stortinget.no 997 13 328

  Tuva Moflag er ordfører i Ski. Hun er 5. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.


Fylkestinget

 • Tonje Brenna

  brenna.tonje@gmail.com 975 96 690

  Tonje Brenna bor på Jessheim i Ullensaker og er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti.

 • Terje Granerud

  terje.granerud@outlook.com 952 52 560

  Terje Granerud er nestleder i Akershus Arbeiderpartis fylkestingsgruppe og er bosatt i Rælingen kommune. Han har tidligere vært stortingsrepresentant (1981 - 1989) og ordfører i Rælingen (2003 - 2007).

 • Ina Alvilde Rangønes Libak

  ina@auf.no 957 47 738

  Ina Rangønes Libak er fra Bærum. Hun sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget og er nestleder i AUF nasjonalt. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal og Ås kommune i Akershus.

 • Amund Kjernli

  amund.k@getmail.no 982 51 111

  Amund Kjernli er bosatt i Ski og sitter i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse på fylkestinget. Han har tidligere vært både ordfører og gruppeleder for Ski Arbeiderparti.

 • Torunn Skottevik

  skottevik@me.com 950 32 813

  Torunn Skottevik er fra Lørenskog og sitter i hovedutvalg for plan, næring og miljø på fylkestinget. Hun har tidligere vært i formannskapet og kommunestyret i Lørenskog.

 • Jens Petter Hagen er fra Frogn. Han er utdannet kokk, og jobber til daglig i Fellesforbundet. Jens Petter er særlig opptatt av utdanning, næringspolitikk og fylkeskommunens ansvar for ryddige forhold i arbeidslivet. Han vil derfor jobbe for flere læreplasser og lærlingklausul på offentlige anbud for å forhindre sosial dumping

 • Kari Aalerud

  kariaale2@mac.com 474 00 095

  Kari Aalerud er fra Bærum, og er 62 år. Hun er medlem av kommunestyret og to sektorutvalg, og på fylkesplan medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø. Kari er utdannet cand.philol. med hovedfag i moderne tysk språk og som «Master of Philosophy in Higher Enducation». Hennes yrkeserfaring er fra undervisningsstillinger i den videregående skolen og fra offentlig og privat virksomhet innen konsulentvirksomhet, organisasjon og administrasjon. Kari er i sin andre periode som leder av Europabevegelsen i Bærum, og jeg har i 20 år vært verge for en psykisk syk person (frivillighet). Politisk har hun erfaring fra miljø, idrett, kultur, samferdsel, forskning og utdanning. Hun vil gjerne innenfor ett eller flere av disse saksområdene også i den kommende fireårsperioden.

 • Jan Sandal

  jan.sandal@gmail.com 476 42 692

  Jan Sandal er fra Asker. Han er pensjonist, og har lang erfaring fra ulike lederposisjoner i det offentlige. Jan står spesielt på for å bruke fjorden som transportåre, innovasjon og for å ta vare på strandsonen, slik at alle skal ha tilgang.

 • Elin Maria L'Estrange

  elin.lestrange@gmail.com 413 09 469

  Elin L'Estrange er fra Ullensaker. Elin vil jobbe spesielt for å styrke yrkesfagene, få flere læreplasser og et enda bedre helsesøstertilbud på skolene i Akershus. Elin er også veldig opptatt av klima- og miljøspørsmål.

 • Helge Gundersen

  helgeg@skedsmo.kommune.no 414 01 311

  Helge er 61 år og bor på Leirsund og er rektor på Asak skole. Han har sittet i kommunestyret og i hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester i to perioder. Helge er opptatt av at alle unge skal ha et best mulig oppvekstmiljø og legge til rette for at alle skal kunne oppleve et aktivt og meningsfullt livsløp.

 • Vilde Lofthus Rooth

  vilderooth@live.com 902 15 768

  Vilde Lofthus Rooth er fra Skedsmo, men studerer på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet i Ås. Hun brenner for bedre skolehelsetjeneste, studenters psykisk helse og hun vil gjøre det billigere å reise kollektivt for unge og studenter.

 • Johannes Dalen Giske

  johanndg@student.jus.uio.no 970 64 344

  Alværn – Vi trenger ny innfartsvei, flere båtavganger og hurtigbåt til Fagerstrand. Det skal vi få til!

 • Fatima Valdes Haugstveit

  fatima.valdes@haugstveit.no 916 83 344

  Fatima Valdes Haugstveit er fra Oppegård. Hun jobber i SSB, og er med i den internasjonale styrken av valgobservatører. Nå vil hun inn på fylkestinget å jobbe for god utdanning for alle, næringsutvikling og for å legge til rette for frivilligheten.

 • Jørn Fraurud

  fraurud@online.no 920 24 186