Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2021-2025


Kandidater Fylkestinget

 • Hoda Imad

  [email protected]

  Hoda er fylkesrådslederkandidat for Akershus Arbeiderparti. Hun er 28 år, bor i Lillestrøm og er utdannet lektor.

 • Nils Erik er 53 år bor på Harestua. Han er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov. Han er politisk engasjert fordi han ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre, hvor alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder.

 • Elin L'Estrange er leder i Ullensaker Arbeiderparti

 • Bor og oppvokst i Bærum. Når Akershus fylkeskommune bruker milliarder på innkjøp må vi still krav som bidrar til et seriøst arbeidsliv, grønn omstilling og innovasjon.

 • Medlem av Viken fylkesting og leder av planutvalget 2019-2023. Tidligere Stortingsrepresentant frå Akershus 2005-2017. Nestleiar i næringskomiteen 2005 til 2009. Var ordførar i Ski kommune frå 2003 til 2005. Utdanna elektroingeniør og tidlegare leiar av Kvinner i Mannsyrker (KIM).

 • Ole Guttorm er rørlegger opprinnelig fra Elverum, men jobber i dag som LO-koordinator for Avinor.

 • Heidi Westbye Nyhus

  Heidi er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, og er også kvinnepolitisk leder i Akershus Arbeiderparti. Hun utdannet lærer, født i 1978 og bor på Blaker sammen med mann og barn.

 • Martin er født og oppvokst i Vestby, bor nå i Son, er gift og har to barn. Martin er aktiv i lokalsamfunnet med verv i flere idrettslag, herunder som trener for HSV fotball gutter 2016. Martin er fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Viken og Akershus Arbeiderparti sin 8. kandidat til fylkesvalget 2023. Martin er opptatt av det å skape gode lokalsamfunn for barn og voksne, med gode tjenester og et rikt fritidstilbud alle har muligheten til å delta i.

 • Jeg er Marianne Riis Rasmussen. Jeg er 62 år gammel. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen. Fun fact : Trodde jeg ikke var hundemenneske, er omvendt etter å ha fått meg dachs. Har tidligere jobbet på advokatkontor, vært hjemmeværende, jobbet i skoleverket, har drevet interiørbutikk og arbeider nå i klesbutikk. Har stor interesse for juridiske spørsmål, og trives godt som leder av Asker forliksråd. Jeg har sittet i formannskap og kommunestyre i Asker siden 2007. Min hjertesak : Oslofjordens betydning som friluftsarena, ferdselsåre, levested. Videreutvikling av Askers næringsliv. God fremkommelighet med buss på kryss og tvers i Asker. Politisk vil jeg at - Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger - Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen - Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift - Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien

 • Steinar bor på Løken og jobber som rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han er leder av Aurskog-Høland Arbeiderparti og har vært folkevalgt i åtte år. Han er inne i sin andre periode som kommunestyrerepresentant og første periode som medlem av formannskapet. Hjertesaken til Steinar er en bedre logopedtjeneste for alle, utvikling av Løken som tettsted, et bedre busstilbud og et anstendig arbeidsliv for alle. Steinar er vår fylkestingskandidat til fylkestinget i Akershus og står på 10. plass.

 • Nimrah Ramzan

  Jeg er Nimrah Ramzan, er 19 år, har vokst opp på Hvalstad og er Asker Arbeiderparti sin ungdomskandidat. Til daglig er jeg student og politisk leder i Akershus AUF Gjennom deltakelse i kommunestyret ønsker jeg å gjøre hverdagen til kommunens innbyggere bedre. Jeg har i flere år vært turntrener og forstår viktigheten av et godt kulturtilbud for alle. Asker er en kommune med store muligheter, og jeg er særlig opptatt av å sikre at alle deler av nye Asker inkluderes.

 • Thor Ivar Kristiansen, 50, bor i Blystadlia, Rælingen og er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, kultur og idrett og trygg kommuneøkonomi. Fylkestingskandidat og leder Rælingen Ap.

 • Fylkestingrepresentant Torunn Skottevik representerer Arbeiderpartiet i finanskomiteen. Hennes øvrige verv er representasjon i flerkulturelt utvalg og geografisk utvalg for Akershus. Hun er dessuten leder av Akershusfondet, samt leder av NRKs distriktsprogramråd for Oslo og Viken. Skottevik har vært fylkestingrepresentant i Akershus 3 perioder tidligere, med en rekke ulike verv.

 • Mitt navn er Ola Nordal. I 2015 var jeg så heldig å bli valgt til ordfører i Ås. Etter 12 år i lokalpolitikken stiller jeg ikke til gjenvalg i Ås, men jeg er glad for å kunne stille til valg til fylkestinget når vi nå igjen skal bli Akershus. Jeg ønsker et samfunn der vi tar vare på hverandre, og der alle gis mulighet til å bidra etter evner og muligheter. Jeg er enig i Arbeiderpartiets hovedsaker om arbeid til alle, like muligheter til god helse, satsning på kunnskap og skole, og en klimasatsning med omlegging til et lavutslippssamfunn. I politikken er dette gode retningslinjer å ha i de mange små og store valg vi tar som folkevalgte. Akershus står foran store og viktige oppgaver i de neste fire åra. Kommunene i Akershus er i vekst og utvikling, og jeg ser fram til å være med å forme Akershus fylkeskommune i godt samarbeide med kommunene.

 • Jenny Evjen bor på Auli. Jenny er nestleder i Nes Arbeiderparti, representant i kommunestyret, medlem av Utvalg for teknikk- næring og kultur, og kvinnepolitisk ansvarlig i Nes.

 • Johannes Kiese

  Innføre et kulturkort for unge i Bærum øremerke midler som sikrer at flere barn og unge kan delta i den organiserte idretten Utbygging av et mer helhetlig sykkelveinett

 • Jeg er politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og jobber spesielt med klima og miljøpolitikk. Nettopp derfor er jeg opptatt av at Frogn kommune skal prioritere en bærekraftig utvikling av Gamle Drøbak og kommunen. Jeg er glad i natur og friluftsliv og bruker Frognmarka mye. Jeg ser hvor viktig Frognmarka og tilgang til Oslofjorden er for innbyggerne i kommunen. Gjennom idrett, rekreasjon og friluftsliv er det en god investering for framtiden å forvalte naturområdene både i skogen og ved sjøen i et generasjonsperspektiv.

 • Mohammed Malik er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er nestleder i LO på Nedre Romerike og mange års erfaring som tillitsvalgt, først som hovedtillitsvalgt på Tine i Oslo for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og nå som faglig sekretær for Fellesforbundet sentralt. Malik brenner for et seriøst og anstendig arbeidsliv der den norskemodellen står i fokus. Han er opptatt av å sikre seriøse arbeidsforhold gjennom innkjøpsprosesser og opprettholde våre viktige kommunale tjenester i egen regi.

 • Iselin er 20 år og sykepleierstudent, som hun fullfører sommeren 2022. I dag sitter hun i kommunestyret i Nannestad og kommunens utvalg for helse og omsorg. Hun er Akershus Arbeiderpartis 23. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Mads Henrik Almaas

  Jeg er født i 1972, bosatt i Asker siden 1999. I styret er jeg medlemsansvarlig og følger blant annet opp nyinnmeldte medlemmer. Gift med Torunn som jobber i Asker-skolen, og vi har to sønner som er i gang med studier. Har en sterk internasjonal orientering. I det daglige er jeg programdirektør i Plan International Norge, en bistands- og nødhjelpsorganisasjon med røtter tilbake til den spanske borgerkrigen. På frivillig basis er jeg leder for styringsgruppa i Internasjonalt nettverk i Akershus Arbeiderparti og sitter som medlem av Arbeiderpartiets Internasjonale Utvalg. Politikken skal speile at når vi deler, så er det nok til alle.

 • Hege Fjellberg

  Jeg bor på Haslum i Bærum og har bakgrunn som tillitsvalgt i staten. Jeg er opptatt av å ha et helhetlig perspektiv på fellesskap og ressurser.

 • Christine Knutsen

  Mitt navn er Christine Knutsen. Jeg er 35 år gammel fra Slemmestad. Fun fact : Er en kaffe elsker og elsker å være aktiv med familien. Arbeidserfaring :Jobber som Faglig Ungdomssekretær i LO Buskerud der jeg er heldig som får snakke med blant annet lokale tillitsvalgte og unge om samfunnsaktuelle saker. Og være inkludert i prosjekter som gjør fylket til en bedre plass å bo i. Min hjertesak Jeg er veldig opptatt av å bygge et godt faglig politisk samarbeid. Et inkluderende kultur og idrettstilbud for de unge. En trygg og verdig eldreomsorg for brukerne og de ansatte. Mitt engasjement lokalt er at det offentlige transporttilbudet må styrkes og forbedres. Det vil spesielt være et større behov for utbedring av det offentlige transporttilbudet, her må vi satse på utnyttelse av sjøveien med EL-ferge og hyppigere avganger. Innen kultur, idrett og friluftsliv tenker jeg det er viktig at vi styrker og bevarer den oppbyggingen av idrettslag og kulturskolene vi har skapt fra før av og jevne ut forskjellene i kommunen. likt tilbud for alle!

 • August Wærstad-Aalandslid

 • Tove Steen født 1955. Jeg er pensjonist og bor i Lillestrøm. Jobbet mesteparten av mitt liv i industrien. Mine hjertesaker er samferdsel, skole-lærlinger, likestilling og miljø

 • Roar Thun

  Roar bor på Langhus. Sitter i dag i kommunestyret i Nordre Follo og er nestleder i Utvalg for klima, teknikk og miljø.

 • Fødselsår: 1984 Yrkestittel: Rådgiver/saksbehandler i Eiendomsdivisjonen, Kartverket Utdanning/kompetanse: Studert JUS og ledelse på Høyskolen i Sørøst-Norge (Nå Universitetet i Sørøst-Norge). Fritidsinteresser: Vår nye varaordfører-kandidat er ei aktiv jente på flere områder. Hun stortrives med familien rundt seg, veldig gjerne på turer i skog, mark og fjell. Hun rir aktivt og er i stallen så ofte det lat seg gjøre. Hun er svært glad i å trene, og er ivrig i fotballsporten, både som tidligere spiller og dommer. Politisk hovedfokus: Kristine ønsker gjennom sitt politiske engasjement å sette fokus på at Jevnaker kan prioritere å ha gode tjenester for barn/unge og for eldre og syke. Hun er dessuten bevisst på at Jevnaker i årene framover må arbeide for å få enda mer fart i næringslivet. I tillegg er Kristine også interessert i landbruk og husdyrhold. Arbeid: Seniorkonsulent i Eiendomsdivisjonen ved Kartverket siden 2006. Hovedsakelig saksbehandling av tinglysing. Hun er også aktiv som tillitsvalgt i NTL Kartverket, og har innehatt diverse posisjoner i styret siden 2008. Hva som kjennetegner kandidaten: De som kjenner vår nye varaordfører-kandidat Kristine sier at hun er jordnær, allsidig, ærlig, rett på sak, effektiv og målrettet.

 • Rune Kyllenstjerna

 • Live Holck Johannessen

  Live er leder i Ås Arbeiderparti, og jobber som avdelingsleder på Kommunalteknikk i Vestby kommune. Hun er opptatt av en god oppvekst for barn og unge, bærekraftig infrastruktur, kulturarven vår og ikke minst at vi jobber for å bedre miljøet i Oslofjorden. Hun er også opptatt av kortreiste arbeidsplasser, og at alle skal leve gode, trygge liv.

 • Jørgen Lorentzen

  Jørgen er gruppeleder for Nesodden Arbeiderparti og arbeider for flere rimeligere leiligheter for unge og eldre, solceller på alle tak og flere arbeidsplasser til Nesodden.

 • Sissel Aandal

  Sissel Aandal er 53 år og er oppvokst på gård på Nord Vestlandet. Hun har bodd mange ulike steder, blant annet 30 år i Oslo før hun flyttet til Hurdal for snart 5 år siden. Da Sissel kom til Hurdal flyttet til Økolands¬byen hvor hun trivdes veldig godt. Nå bor hun i Prestegårdshagan. Sissel har jobbet med salg, marked og ledelse i bedrifter som har helse og teknologi som tema og har en master i pedagogikk. - Jeg opptatt av å skape gode hverdager for alle livsfaser og jeg er overbevist om at Hurdal kan bli en enda bedre bygd å bo i gjennom å skape et sterkere felleskap, sier Sissel.

 • Christopher bor i Ytre Enebakk, og interesserer seg for jakt og friluftsliv. Han er utdannet lærer, men jobber til daglig på Inspira Science Center i Sarpsborg. Hans hjertesaker inkluderer barn og unge, samt å skape et godt oppvekstmiljø i hele Enebakk.

 • Kari Aalerud er fra Bærum, og er 62 år. Hun er medlem av kommunestyret og to sektorutvalg, og på fylkesplan medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø. Kari er utdannet cand.philol. med hovedfag i moderne tysk språk og som «Master of Philosophy in Higher Enducation». Hennes yrkeserfaring er fra undervisningsstillinger i den videregående skolen og fra offentlig og privat virksomhet innen konsulentvirksomhet, organisasjon og administrasjon. Kari er i sin andre periode som leder av Europabevegelsen i Bærum, og jeg har i 20 år vært verge for en psykisk syk person (frivillighet). Politisk har hun erfaring fra miljø, idrett, kultur, samferdsel, forskning og utdanning. Hun vil gjerne innenfor ett eller flere av disse saksområdene også i den kommende fireårsperioden.

 • Er gift og har tre barn, er fra Gjerdrum der jeg har vært ordfører fra 2011 til 2023. Er hobbybonde og arbeidserfaring innen undervisning og arbeid med flyktninger.

 • Elin Sørensen

  Jeg er 42 år og bor på Råholt. Jobber til daglig som fagarbeider i en kommunal barnehage i Eidsvoll. Jeg jobber også i fagforbundet Eidsvoll, der er jeg valgt inn som opplæringsansvarlig. Sitter også i fylkesstyret til fagforbundet Akershus, der er jeg valgt inn i Yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst. Som dere sikkert ser ut av dette, er jeg opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsliv, trygge arbeidsforhold, brenner ekstra for lov og avtaleverk opp mot arbeidslivet og å jobbe mot velferdsprofitørene. Alle må ha en jobb de kan leve av, gode pensjonsrettigheter og hele faste stillinger. Jeg brenner for et godt oppvekstløp som strekker seg fra gode barnehager og helt opp til videregående skoler, samt lærlingeplasser til alle. Vi må ikke glemme fritiden til barn og unge opp i dette. Det er viktig at vi styrker fritidstilbudet i kommunen, alle må finne sine arena som de kan mestre og trives i, uavhengig av foreldrenes økonomi.

 • Jeg har sittet i kommunestyret og formannskapet i Lørenskog siden 2011. Jeg er opptatt av å sikre folk en god bolig å bo i, i et trygt og levende lokalsamfunn.

 • Hege er født 25 februar 1965 og bor på Harestua. Hun jobber som økonomi- og personalleder. Hege brenner for barn og unges oppvekstvilkår med tanke på skole og fritidsaktiviteter, at Lunner fremdeles skal være et godt sted å bo i nærhet til naturen, og at vi skal få et differensiert og helhetlig tilbud til alle, unge som gamle. Det første vi må få på plass er å tette hullene i omsorgstrappa slik at vi kan gi et godt tilbud når man blir eldre og trenger mer hjelp og tilrettelegging

 • Økonomien må være under kontroll i en kommune. For med god økonomistyring kan en gjøre framtidsrettede og riktige prioriteringer. Vi kan gjøre Nannestad til en enda bedre kommune å bo i. Nannestad blir kåret til en av landets beste kommuner på økonomistyring. Derfor kan vi nå sette i gang store investeringsprosjekter som kommer innbyggerne til gode. Ny helsestasjon, nye lokaler for dagtilbud for psykisk utviklingshemmede, nytt bibliotek, nye demensboliger med heldøgnsomsorg, svømmehall, kulturtorg og opprusting av sentrum, er eksempler på hva som kommer de nærmeste årene om vi fortsatt får sitte ved roret. Vi har hatt en rivende utvikling i antall innbyggere. Nå bærer også samarbeidet med næringslivet frukter, og nye arbeidsplasser blir etablert. Vi får dette til uten eiendomsskatt, fordi vi prioriterer økonomisk styring og samarbeid.

 • Milla Skaug Ødegaard

  Milla er født i 1999 og kommer fra Rotnes. Milla studerer rettsvitenskap ved Universitet i Oslo. Hun ønsker et mer inkluderende Nittedal med mindre forskjeller. Hun er en pådriver for inkludering av unge og andre underrepresenterte grupper i demokratiske prosesser i kommunen.

 • Yngve er født i 1976 og bor i Fetsund med kone og to barn. I nye Lillestrøm kommune sitter han i formannskapet og kommunestyret for Lillestrøm Arbeiderparti.

 • Avan Salih

 • Stein bor på Løken og jobber på Wavin. Stein har i forrige periode vært med i Kommunestyret og formannskapet. Denne perioden er han representant i Kommunestyret og leder i Utvalg for Kultur og medvirkning. Hjertesakene er samferdsel og arbeidsliv. Stein sitter i styret og er valgkampleder.

 • Anita bor på Vallerud og er vår gruppeleder i kommunestyret. I tillegg er hun utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Hun er også vararepresentant til Stortinget, hvor hun har møtt flere ganger.

 • Medlem i kommunestyre og kontrollutvalget i 2 perioder. Leder Av Gjerdrum Ap og tidligere aktiv i AUF

 • Marit Pernille Børstad

  Marit bor i Son, har tre mellomstore barn og pendler til Oslo. Marit jobber med IT og er opptatt av digitalisering, prosessforbedring, miljøet, kollektivtransport, skole og barnehage.

 • Jørn er oppvokst i Drøbak, og har bodd på Heer, Elle og Sogsti. Har vært utøver og styremedlem i bokseklubben og tennisklubben. Han er utdannet siviløkonom og MBA. Jeg har yrkeserfaring fra mange bransjer og er gründer og medeier i selskapet jeg arbeider. Jeg har sittet to perioder i kommunestyret og utvalg for miljø, plan og bygg. Han er spesielt opptatt av næringsliv, gode boforhold, og natur og miljø

 • Tove Heranger

  Jeg er 63 år, oppvokst i Gullverket, men har hele mitt voksne liv bodd i Eidsvoll sentrumsområde. Har mange år bak meg som kommunepolitiker her i Eidsvoll og har vært leder både for teknisk hovedutvalg og hovedutvalget for skole- og barnehage. GIkk ut av politikken for flere år tilbake, men siden gjenbruk er så populært nå for tiden kastet jeg meg på gjenbrukstrenden og kommer tilbake igjen. Jeg brenner for så mangt så det er vanskelig å skulle velge en sak å fremheve, men jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har med et pårørendeombud i sitt partiprogram. Det er ikke alltid like enkelt å møte det offentlige alene når livet butter i mot. Ellers brenner jeg for kultur og frivillighet og mener at kultur gir helse. Å legge til rette for frivillighet er å legge til rette for livsglede og engasjement hvor mange går sammen for å skape en bedre hverdag. Det er en spennende fire års periode vi går i møte i en bygd hvor det nå bygges nye boliger som aldri før og da er gode møteplasser særdeles viktig. I tillegg til boliger trenger vi arbeidsplasser og et variert næringsliv, jeg håper derfor at AP får gjennomslag for opprettelse av stilling som næringssjef i løpet av perioden. Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg. Bruk stemmeretten din, ikke la andre ta valget for deg.

 • Morten Lafton

  Fødselsår: 1974. Sivilstand: Gift med Bodil M. Ø. Lafton. Familie: Felles datter i barneskolealder. Bodil har en sønn og en datter i tidlig voksenalder. Utdanning/kompetanse: Handelskole, Befalskole – 5 år i forsvaret (1993-1998) med FN-tjeneste i Libanon i 1997. Politihøgskolen 1998-2001. Arbeid: Politioverbetjent/Politikontakt ved Gran og Lunner lensmannskontor.– Har jobbet i Oslo sentrum og i Hønefoss. Deltok i Norges bidrag i Middelhavet 2017. Han har hovedsakelig jobbet med forebygging, barn og unge, og har lang erfaring med samarbeid politi-skole-barnevern. Interesser på fritiden: Jakt, to hunder og familien. Trener også litt, men er her mosjonist. Politisk erfaring: Har sittet i kommunestyret i to perioder og formannskapet en periode. Viktige politiske områder: Morten er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår på Jevnaker. Hvordan vi i sammen skal jobbe for et inkluderende, trygt og sterkere fellesskap for alle. Et sterkere fellesskap som gir alle en meningsfull hverdag med arbeid, gode skoler for barna, gode fritidstilbud, at vi får hjelp når vi trenger det og en verdighet i eldreomsorgen. Helhetlig forebyggende arbeid er nøkkelen til et godt og inkluderende samfunn. Hva kjennetegner ordførerkandidaten?: Morten er blid, målbevisst, ansvarlig og rettferdig. Han er svært samfunnsengasjert og har to perioder i kommunestyret bak seg. I tillegg er gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og tydelige lederegenskaper ord som beskriver Morten.

 • Hanne er bosatt på Nordby, er født i 1974 og har to barn. Hun har vært med i kommunestyret siden 2011 og er leder for komité for helse og sosial. Hun var leder av Rælingen Ap i mange år og stiller nå som vår varaordførerkandidat. Til daglig jobber hun som forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) på Ås med bærekraftsmodellering av husdyrbasert matproduksjon og har en doktorgrad i kvantitativ genetikk. Hun har vært interessepolitisk aktiv i mange år og har tidligere vært leder for landsforeningen Handikappede Barns Foreldreforening i åtte år (2009-2017). Hanne er spesielt opptatt av saker innenfor helse, utvikling av kommunale tjenester, samt skole og oppvekst.

 • Gunne Morgan Knai er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Hurdal. Han er 39 år oppvokst i Hurdal og bodd mesteparten av livet her. Gunne Morgan har samboer og to barn på 17 og 21 år og bor på et småbruk på Knai. Han er utdannet ambulansearbeider og paramedic, og jobber til daglig i Oslo Universitetssykehus som klinikkhovedverneombud for 1100 ansatte. I tillegg er han også deltid brannkonstabel her i Hurdal. Gunne Morgan sitter nå i sin andre periode i kommunestyret og er varaordfører. - Det å være vara-ordfører har vært spennende og gitt en god innsikt i hva jobben som ordfører innebærer. Jeg er villig til å ta ansvaret som ordfører og jobbe for å bringe kommunen sammen til et sterkere fellesskap, sier Gunne Morgan.

 • Susann Meland f.1990 Nestleder i Nannestad Arbeiderparti, leder i Fagforbundet Nannestad.

 • Øystein er lærer ved Kirkebygda barne- og ungdomsskole, gruppeleder for Enebakk Ap i kommunestyret og nestleder i Akershus Ap. .

 • Cathrine Kjenner Forsland

  Trygghet for helse og like muligheter er grunnleggende enten vi er unge eller gamle. Satsing på forebygging er helt avgjørende, og noe av det aller viktigste er å sørge for gode helsetjenester til innbyggerne våre. Våre eldre fortjener den omsorgen de trenger, og våre barn fortjener en god start i livet.

 • Eirik Dåstøl Langeland

  Eirik er 39 år og utdannet master i offentlig politikk og ledelse fra Universitet i Agder og jobber til daglig som seniorrådgiver på OsloMet - storbyuniversitetet. Eirik flyttet til Lillestrøm i 2020 og var før det en profilert lokalpolitiker i Kristiansand. Eirik brenner for at Lillestrøm skal være en god kommune for alle og er særlig opptatt av å holde boligprisene nede, ta vare på naturområder og utvikle Lillestrøm by "med måte". Parallellt med utbygging må det stilles krav til byforskjønning, arkitektur og uteområder. Eirik har samboer og selv to barn og er opptatt av at Lillestrøm skal vær norges bste kommune å vokse opp i

 • Ragnhild har vært ordfører i Lørenskog siden 2015 og er igjen vår ordførerkandidat. Hun har sittet i kommunestyret siden 2007. Ragnhild bor på Rasta med samboer og hund og har to voksne barn.

 • Marit Bjørlo

  Marit er ekte Vestby-dame - bosatt i Son i hele sitt liv. Hun har vært aktiv i Vestby Arbeiderparti i nær sagt alle år. Hun var også ildsjel i tidligere Son Arbeiderlag. Marit er nå pensjons, men hun har fortsatt mange verv og mange jern i ilden. Blandt annet så er hun leder for Akershus Arbeiderpartis Veterangruppe. Marit er i dag vara til styret i Vestby Arbeiderparti.


Styret

 • Anniken er utenriksminister. Hun er fra Jessheim i Ullensaker, og var Akershus Arbeiderpartis 1. kandidat ved stortingsvalget 2021.

 • Åsmund er stortingsrepresentant for Akershus og første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Åsmund er utenrikspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Heidi Westbye Nyhus

  Heidi er fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, og er også kvinnepolitisk leder i Akershus Arbeiderparti. Hun utdannet lærer, født i 1978 og bor på Blaker sammen med mann og barn.

 • Oddbjørn er 42 år og bor på Kolbotn. Han er gift og har barn i barnehage og barneskole. Oddbjørn arbeider aktivt for at Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune og har bred politisk erfaring som bl.a. medlem av sentralstyret i AUF og politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Oddbjørn er til daglig leder for markedskommunikasjon og samfunnskontakt i Redningsselskapet.

 • Ordførerkandidat for Bærum Arbeiderparti 🌹 Med hjerte for kommunen vår ❤️

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet (Tofte), gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn. Hobby – følger sjøfarten i Oslofjorden, Interesse – politikk, hus, båt, tettstedet Tofte Arbeidserfaring Utdannet som Rørleggermester, starta i læra som 17-åring, startet selskapet Hurum Rør AS i 1986, daglig leder frem til 2011, styremedlem og eier. Har to perioder i kommunestyret i gamle Hurum fra 2011, derav to år som gruppeleder, heltidspolitiker og gruppeleder i nye Asker siden 2019. Mitt yrkesliv har bestått av praktisk arbeid gjennom det meste av mitt yrkesliv. Bedriften har alltid hatt lærlinger, det har vært berikende for bedriften gjennom alle år. Min hjertesak Det startet med å bry seg om å bidra til den store samfunnsoppgaven etter mange år for frivilligheten, spesielt med idrett og Vel arbeid. Har alltid vært politisk engasjert, men familiebedriften tok all tid inntil mine sønner ville overta. Satt i fellesnemnda og var med på det viktige arbeidet med og etablere den nye kommunen etter sammenslåingen. Deretter var det viktig å være med i den første perioden for og ta med erfaringene inn i den første harmoniseringsåret. Etter to år med pandemi, følte jeg det var riktig å ta nok en periode, det gjenstår fortsatt mange utfordringer etter sammenslåingen, en sammenslåing som vil bety mye for de neste generasjoner. Ikke minst det å jobbe for det beste for innbyggerne, samtidig som Arbeiderpartiets politikk skal vises og presenteres i de politiske organer, i presse og under debatter. Politisk er samferdsel i Asker, lokalt og sentralt og plansaker det jeg liker å jobbe mest med, men som gruppeleder omfatter den oppgaven alle de politiske områdene.

 • Halvard er statssekretær i Næringsdepartementet, og tidligere leder i Lørenskog Arbeiderparti.

 • Ina er Arbeiderpartiets 20. kandidat i Ås.

 • Nils Erik er 53 år bor på Harestua. Han er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov. Han er politisk engasjert fordi han ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre, hvor alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder.

 • Hege Svendsen

  Hva er viktig for deg? Er det parkeringsplassen på togstasjonen? Lekeplassen som mangler? Idrettshallen som trenger oppgradering? Er det din mor på sykehjemmet? Kreftkoordinatoren du trenger bistand fra? Er det snømåking om vinteren? Muligheter for å få en større stilling? Hjelp til å starte en egen bedrift? Bussen som mangler for at du skal kunne komme deg på jobb miljøvennlig? Barnehagen til barnet ditt? Som ordfører vil jeg jobbe for alle de små og store sakene for innbyggerne. Derfor vil jeg være mye ute og snakke og lytte til folk, møte dem der de er. Jeg vil ha god dialog med administrasjonen slik at vi spiller på lag for å hele tiden forbedre oss. Jeg er selv en 2-barnsmor, grunder og jobber litt i kommunen. Jeg bor på Eidsvoll Verk og er engasjert i en frivillig organisasjon som jobber med at alle skal ha muligheter til å bli kjent med hverandre og den flotte bygda vår. For meg er frivillighet, forebygging, klima og miljø, næringsvirksomhet og tryggheten til folk, uansett alder og størrelse på lommebok, viktig. Jeg syns det viktig at vi satser på nok og kompetente voksne som kan bygge gode lag rundt hvert barn, gode moderne og store nok skoler og barnehager der folk bor. Idrettshaller og støtte til lag og foreninger. Sosiale møteplasser som idrettshaller, gapahuker, lekeplasser og folkehelseparker. Når du selv eller noen av dine nærmeste blir syk, så skal du få den hjelpen du trenger. Fellesskapet skal stille opp. Du skal ha noen å kunne prate med som kan hjelpe deg selv og familien gjennom den vanskelige tiden og du skal få god helsehjelp, enten der du bor, eller ved at vi har nok omsorgsboliger eller sykehjemsplasser. Vi skal ta imot veldig mange flere innbyggere i Eidsvoll fremover og det krever at vi bygger større og flere skoler og barnehager, idrettshaller, flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette krever også at vi som kommune må ta opp mye lån og renter og avdrag fra lånene må vi ta fra driften som er fra samme sted i budsjettet hvor vi har lærere, sykepleiere og barnevern. 70 % av driftsutgiftene våre går til helse og omsorg og skole-barnehage. Som ordfører, er jeg ikke villig til å gjøre disse tjenestene våre dårligere, jeg ønsker å styrke de. Men vi trenger inntekter for å dekke opp for investeringene våre. Arbeiderpartiet vil unngå å innføre eiendomsskatt dersom det finnes løsninger som ikke går utover tjenestene til innbyggerne våre. Og det vil vi jobbe for å finne. Men vi er heller ikke villig til å plassere barna i brakker, og demente på dobbeltrom. Finner vi ikke andre løsninger så kan vi måtte innføre en slik skatt. I så fall skal den være moderat og innrettet slik at de svakeste og nyetablerte blir skjermet. Men eiendomsskatt skal være siste utvei. Vi må være ansvarlig. Utgifter og inntekter må være bærekraftig og vi kan ikke utsette investeringer slik at fremtidige generasjoner må ta alt. Stemmer du på meg som ordfører så får du en utålmodig og nytenkende person, en som liker å se nytt på måter vi løser oppgaver slik at vi hele tiden kan forbedre oss. Jeg ønsker å ta Eidsvoll inn i fremtiden ved å løse oppgavene smartere og bedre, ved å ta i bruk ny teknologi og tenke nytt. Det skal være enkelt å være innbygger i kommunen vår og vi skal forvalte skattebetalerens penger på en effektiv og rasjonell måte. Som ordfører vil jeg jobbe mot et varmere samfunn der du skal få hjelp og muligheter uavhengig av lommeboken. Innbyggerne i Eidsvoll skal vite at stemmer du på Arbeiderpartiet så stemmer du på et parti som ikke setter tryggheten til folk på spill for å løse kommuneøkonomien, men et parti som leter etter nye smartere måter å løse oppgavene på som gjør det bedre å være innbygger i kommunen vår. Et parti som jobber for sterke fellesskap. Håper du stemmer på oss og at jeg kan få bli din nye ordfører. Godt valg.

 • Mohammed Malik er født i 1979 og bor i Lillestrøm. Han er nestleder i LO på Nedre Romerike og mange års erfaring som tillitsvalgt, først som hovedtillitsvalgt på Tine i Oslo for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og nå som faglig sekretær for Fellesforbundet sentralt. Malik brenner for et seriøst og anstendig arbeidsliv der den norskemodellen står i fokus. Han er opptatt av å sikre seriøse arbeidsforhold gjennom innkjøpsprosesser og opprettholde våre viktige kommunale tjenester i egen regi.