Våre politikere

Stortingskandidater 2021

 • Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Sverre Myrli er stortingsrepresentant. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Åsmund Aukrust er fra Bærum. Han er 4. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Mani Hussaini

 • Jeg er Ragnhild Male Hartviksen, født i 1976 og bor på Spikkestad. Jeg er utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og jobber som daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Av annen arbeidserfaring nevnes PPT, individuell avlastning og støttekontakt. Politiske saker: - Barn med funksjonsnedsettelse må sikres lik tilgang til å kunne planlegge aktiviteter som alle andre. - Sikre nok lokale arbeidsplasser, gode pendlermuligheter, gode arbeidsvilkår for de ansatte, god infrastruktur og spennende stedsutvikling. - Sikre kirken god nok bemanning til å følge opp barn og ungdom, også de med ulike utfordringer

 • Tobias Hangaard Linge

 • Anita er oppvokst i Lørenskog og nestleder i Lørenskog Arbeiderparti. Hun sitter i kommunestyret og er utvalgsleder for kultur, idrett og frivillighet. Anita brenner for et idrettsløft når det gjelder bygging av anlegg og er opptatt av å bedre idrettens rammevilkår så vi kan ha med flere i idretten i Lørenskog!

 • Tonje er i dag fylkesrådsleder i Viken. Hun har bred erfaring fra kommunestyre, fylkesting og regjeringsarbeid, i tillegg til å ha vært ungdomssekretær i LO og generalsekretær i AUF.

 • Halvard Ingebrigtsen

 • Leder av Frogn Arbeiderparti, ordførerkandidat til kommunestyret 2019-2023. Arbeiderpartiets verdier frihet – likhet – solidaritet har alltid stått sentralt i Ritas liv. Rita er utdannet som cand. scient (kjemi) ved Universitetet i Oslo og har gjennomført Hovedprogrammet til Nordnorsk lederutvikling. I dag leder hun Studentsamskipnaden i Østfold som yter velferdstjenester til studentene ved Høgskolen i Østfold. Hun har alltid vært opptatt av menneskers ve og vel og at alle skal like muligheter i samfunnet. Rita er sterkt engasjert i frivilligheten i Frogn der kultur og musikk står sentralt, i tillegg til friluftsliv og trening. I de siste årene har Rita vært leder av hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og i de to siste periodene som leder av administrasjonsutvalget, medlem av Formannskapet, kommunestyret og varaordfører.

 • Elly Helene Frogner

  Elly er styremedlem i Bærum Arbeiderparti, og har mange år som topptillitsvalgt i NTL før hun ble pensjonist.

 • Roger er 45 år, bor på Aurskog og har tre gutter. Han er Enhetsleder for enheten Livsmestring i Aurskog-Høland kommune og var ordfører i perioden 2015-2019. I denne perioden er han Kommunestyrerepresentant. Hjertesakene er mange, men Roger har alltid brent for barn og unge.

 • Runa Kristine Fiske

 • Lærer ved Kirkebygda barne- og ungdomsskole, gruppeleder for Enebakk Ap i kommunestyret, nestleder i Akershus Ap og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre.

 • Milla Ødegaard

  Milla er student på King’s College London, der hun fordyper seg i menneskerettigheter og internasjonal rett.

 • Martin Ludvigsen

  Martin er født og oppvokst i Vestby, og bor nå i Son. Han er gift og har to barn, i tillegg til å være fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Viken.

 • Wenche er utdannet kommunalkandidat og har 30 års arbeidserfaring fra ulike statlige virksomheter. Hun er nå aktiv i Ås Arbeiderparti, og sitter i kommunestyret der.

 • Jeg er ordfører i Rælingen siden valget 2019. Før jeg ble ordfører jobbet jeg i Arbeiderpartiets stortingsgruppe som rådgiver for arbeids- og sosialsaker. Jeg har før dette hatt flere ulike jobber og roller i Aps stortingsgruppe og i Akershus Arbeiderparti.

 • Solav Abbas

  Jeg er Solav Abbas, er født i 1970, gift, har 3 barn og bor på Gullhella. Til daglig jobber jeg som rådgiver i NAV.

 • Mohammed er født i 1979 og bor i Lillestrøm med kone og barn. Han er Hovedtillitsvalgt for TINE SA – Forbund NNN.

 • Iselin er 20 år og sykepleierstudent, som hun fullfører sommeren 2022. I dag sitter hun i kommunestyret i Nannestad og kommunens utvalg for helse og omsorg.

 • Harald er født 1. januar 1972 er oppvokst i Stavern, men bor nå på Harestua. Han ble Arbeiderpartiets ordfører etter kommunevalget 2011. Han er utdanna som lærer og har jobbet som undervisningsinspektør på Slattum skole i Nittedal.

 • Ordfører Grete Sjøli kommer fra Sjøli i Skogbygda. Hun har tidligere vært leder av Fagforbundet i Nes.

Stortingsrepresentanter 2017-2021


Styret

 • Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Lærer ved Kirkebygda barne- og ungdomsskole, gruppeleder for Enebakk Ap i kommunestyret, nestleder i Akershus Ap og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre.

 • Jeg engasjerer meg i Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi må skape et samfunn hvor mennesker ikke skal måtte rekke ut hånden for almisser, men få muligheter til å heve knyttneven og kjempe for rettferdighet, sosial likhet og fremgang!

 • Jeg er Ivar Granum, født i 1956, født, oppvokst og etablerte familie på Filtvet, gift med Inger-Lise (Lisa) og har fem barnebarn Fritidsinteressene mine er vintersport (skiflyvning), hus, hjem og familie. I politikken brenner jeg for - hele faste stillinger - å verne om viktige lokale arbeidsplasser - rettferdighet og åpne politiske vedtak - helse- og omsorgssektoren - å sikre god lokaldemokratisk forankring.

 • Leder av Frogn Arbeiderparti, ordførerkandidat til kommunestyret 2019-2023. Arbeiderpartiets verdier frihet – likhet – solidaritet har alltid stått sentralt i Ritas liv. Rita er utdannet som cand. scient (kjemi) ved Universitetet i Oslo og har gjennomført Hovedprogrammet til Nordnorsk lederutvikling. I dag leder hun Studentsamskipnaden i Østfold som yter velferdstjenester til studentene ved Høgskolen i Østfold. Hun har alltid vært opptatt av menneskers ve og vel og at alle skal like muligheter i samfunnet. Rita er sterkt engasjert i frivilligheten i Frogn der kultur og musikk står sentralt, i tillegg til friluftsliv og trening. I de siste årene har Rita vært leder av hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og i de to siste periodene som leder av administrasjonsutvalget, medlem av Formannskapet, kommunestyret og varaordfører.

 • Mani Hussaini

 • Tonje er i dag fylkesrådsleder i Viken. Hun har bred erfaring fra kommunestyre, fylkesting og regjeringsarbeid, i tillegg til å ha vært ungdomssekretær i LO og generalsekretær i AUF.

 • Ina er 17. kandidat i Ås og Ås Aps øverste kandidat til Viken fylkesting med 25. plass. Hun er leder i AUF nasjonalt og sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget i Akershus. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal (2007-2011) og i Ås (2011-2015)

 • Nimrah Ramzan

  Jeg er Nimrah Ramzan, er 19 år, har vokst opp på Hvalstad og er Asker Arbeiderparti sin ungdomskandidat. Til daglig er jeg student og politisk nestleder i Akershus AUF Gjennom deltakelse i kommunestyret ønsker jeg å gjøre hverdagen til kommunens innbyggere bedre. Jeg har i flere år vært turntrener og forstår viktigheten av et godt kulturtilbud for alle. Asker er en kommune med store muligheter, og jeg er særlig opptatt av å sikre at alle deler av nye Asker inkluderes.