Styremedlem

Ina Alvilde Rangønes Libak

Ina Alvilde Rangønes Libak

Bli bedre kjent med Ina Alvilde Rangønes Libak:

Ina er 17. kandidat i Ås og Ås Aps øverste kandidat til Viken fylkesting med 25. plass. Hun er leder i AUF nasjonalt og sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget i Akershus. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal (2007-2011) og i Ås (2011-2015)