Om Akershus Arbeiderparti

Akershus Arbeiderparti


Partikontoret

Styret

 • Tobias Hangaard Linge

 • Sverre Myrli er stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Tonje Brenna bor på Jessheim i Ullensaker og er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti.

 • Anne-Beth Skrede

  Hun sitter i Utvalg for miljø og plan i dag og er vara til kommunestyret. Av yrke er hun klima- og miljørådgiver i LO. Anne-Beth er engasjert miljøsaker og har styreverv i viktige foreninger som Miljøfyrtårn, Miljømerking (Svanen), WWF-Norge og CICEP senter for internasjonal klima- og energipolitikk.

 • Ivar Horneland Kristensen

 • Eilif Swensen

 • Kine Asper

 • Kristin Jesnes

  Kristin Jesnes er 29 år og bor i Lillestrøm. Hun er medlem av Hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester i Skedsmo kommune. Til daglig jobber hun som forsker i Fafo og tar en doktorgrad i arbeidsvitenskap på Universitetet i Gøteborg.

 • Martin Ludvigsen

  Martin er kommunestyrerepresentant i Vestby og styremedlem i Akershus. Han jobber for tiden som Rådgiver i Forsvarsmateriell. Martin er 12. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Rita Hirsum Lystad

  rita.h.lystad@hiof.no 907 21 982

  leder av Frogn Arbeiderparti, ordførerkandidat til kommunestyret 2015-2019. Arbeiderpartiets verdier frihet – likhet – solidaritet har alltid stått sentralt i Ritas liv. Rita er utdannet som kjemiker ved Universitetet i Oslo. I dag leder hun studentsamskipnaden i Østfold. Hun har alltid vært opptatt av menneskers ve og vel og at alle skal like muligheter i samfunnet. I de siste årene har Rita vært leder av hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker og i denne perioden som leder av administrasjonsutvalget, medlem av Formannskapet, kommunestyret og varaordfører.

 • Thilde Marie Børsum

 • Halvard Ingebrigtsen

  halvard.ingebrigtsen@stortinget.no

  Halvard Ingebrigtsen er leder i Lørenskog Arbeiderparti. Han er 8. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste