Representant

Marianne Riis Rasmussen

Marianne Riis Rasmussen

Bli bedre kjent med Marianne Riis Rasmussen:

Jeg er Marianne Riis Rasmussen. Jeg er 62 år gammel. Jeg er gift, har fire barn og bor i Vollen.

Fun fact : Trodde jeg ikke var hundemenneske, er omvendt etter å ha fått meg dachs.
Har tidligere jobbet på advokatkontor, vært hjemmeværende, jobbet i skoleverket, har drevet interiørbutikk og arbeider nå i klesbutikk. Har stor interesse for juridiske spørsmål, og trives godt som leder av Asker forliksråd. Jeg har sittet i formannskap og kommunestyre i Asker siden 2007.

Min hjertesak : Oslofjordens betydning som friluftsarena, ferdselsåre, levested. Videreutvikling av Askers næringsliv. God fremkommelighet med buss på kryss og tvers i Asker.

Politisk vil jeg at
- Ansatte i Asker kommune skal ha hele, faste stillinger
- Asker kommune skal tilby skolemat i Askerskolen
- Asker kommune skal si nei til profitt innen barnehage- og omsrgsdrift
- Vi må løse opp trafikkflokene i Asker: E18, Drammensveien, Røykenveien og Slemmestadveien