Stortingsrepresentant

Sverre Myrli

Sverre er stortingsrepresentant og bor på Skedsmokorset med kone og to barn. Han sitter i Næringskomiteen for Arbeiderpartiet.

Sverre Myrli

Bli bedre kjent med Sverre Myrli:

Jeg ble med i AUF i 1985, som 14 år gammel. Den gang var Kåre Willoch statsminister og høyrebølgen hadde skylt over landet noen år. Unge Høyre ville innføre karakterer på barneskolen. Dette var jeg helt uenig i og derfor meldte jeg meg inn i Nes AUF. 

Etter noen år som medlem av Nes kommunestyre og Akershus fylkesting ble jeg i 1996 politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet for samferdselsminister Sissel Rønbeck. Ved stortingsvalget i 1997 var jeg ungdomskandidat og sto på femteplass på Akershus Arbeiderpartis liste, og kom inn på Stortinget.

På Stortinget har jeg jobbet aller mest med samferdsel, men jeg har også sittet i arbeids- og sosialkomiteen og i utenriks- og forsvarskomiteen. Siste periode har jeg vært fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i transportkomiteen og dermed også partiets transportpolitiske talsperson.

Nå har vi to store oppgaver; vi skal bygge landet og kutte utslipp. Samferdselspolitikken må bidra til begge deler, og derfor er det så viktig at vi lykkes med den. I vårt område øker folketallet og da må vi sørge for at økningen i persontransporten tas med kollektivtransport. Det må derfor satses på tog, buss, t-bane og båt i vårt område. I tillegg skal vi bekjempe sosial dumping i transportsektoren og i anleggsbransjen. Vi skal styrke de seriøse aktørene og luke ut de useriøse, og derfor trenger vi nå ei ny regjering.

Jeg fyller 50 år 26. august og bor på Skedsmokorset i Lillestrøm. Der bor jeg sammen med kone, to døtre og en stesønn. Jeg har permisjon fra jobb i Forsvarsbygg, så interessen er naturlig nok stor også for forsvarsfeltet.

I tillegg til familie, jobb og politikk er jeg interessert i historie, slektsgransking, LSK og alt som har med Tyskland å gjøre. Jeg er styreleder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. I tillegg har jeg gjennom mange år vært en av Norges representanter i NATOs parlamentarikerforsamling. 

Sverre Myrli med armene foldet

Arbeid til alle er jobb nummer én.

  • Har gått troppsjefskurs i Heimevernet.

  • Førstegangstjeneste i Luftforsvaret 1992-93.

  • Bachelor i offentlig styring, Høgskolen i Oslo.

  • Master of Public Administration, Handelshøjskolen i København.

  • Tidligere sittet i Nes Kommunestyre og Akershus Fylkesting.

  • Vaktbetjent i Forsvarets Bygningstjeneste 1994-1996, vaktbetjent i Forsvarsbygg 2004-2005, og konsulent i Forsvarsbygg fra 2005.

  • Kom inn på Stortinget første gang i 1997, og har sittet som representant fast siden 2005.

  • Medlem av samferdselskomiteen, arbeids- og sosialkomiteen, og utenriks- og forsvarskomiteen mellom 2005-2013.

  • Medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen siden 2013.