Vår politikk for Akershus 2023-2027

Hoda står i en rød dressjakke. Hun har rød dressjakke.

Hoda Imad, gruppeleder for Akershus Arbeiderparti på fylkestinget

Når vi nå skal bygge Akershus, skal vi ikke gå tilbake til et gammelt fylke og gjennomføre gamle løsninger, som Høyre ønsker. Vi skal sammen bygge et nytt og større Akershus, der vi løser de store utfordringene sammen, og der enda flere mennesker får enda flere muligheter til å kunne leve gode liv i hele fylket.

I vårt fylke har vi mange muligheter til utdanning, jobb og gode opplevelser. Vi har god tilgang til natur, og et godt kollektivtilbud de fleste steder.

Samtidig har vi viktige utfordringer å løse i fellesskap. Det er store forskjeller mellom folk og kommunene. Mange innbyggere trenger et bedre kollektivtilbud for å kunne velge å reise grønt. Fortsatt er det for mange unge mennesker som ikke fullfører videregående utdanning, og som ikke får læreplass. For mange står utenfor arbeidslivet, eller opplever useriøsitet og dårlige arbeidsvilkår.

Arbeiderpartiet har de aller største ambisjonene for oss som bor i Akershus, og vi går til valg på at nye Akershus blir landets beste fylke å bo, jobbe, gå på skole og leve i.

Alle våre ungdommer skal få muligheten til å lykkes, fullføre videregående opplæring, få læreplass, ha nok lærere som ser og hjelper dem, gratis skolemat og billigere kulturopplevelser. Vi skal være landets beste på å kutte klimagassutslipp, gjennom å styrke kollektivtilbudet og gjøre det rimeligere i hele Akershus, redde Oslofjorden og bygge for framtida. Vi skal sikre at alle som jobber i Akershus skal være trygge for og i jobb, gjennom Akershusmodellen for et trygt og seriøst arbeidsliv og hele og faste stillinger. 

Arbeiderpartiet har tatt Akershus i en ny, mer rettferdig og grønnere retning de fire årene vi styrte Viken. Våre ambisjoner har vært store, fordi innbyggerne våre fortjener det. Men vi vil enda mer. Vi vil skape et Akershus der alle får de samme gode mulighetene til å leve trygge og gode liv i fellesskap!

fylkestingsprogram 2023-2027.pdf 315,9 KB