Arbeid. Muligheter. Trygghet.

Arbeiderpartiets visjon er at alle skal med. Her kan du lese mer om vår politikk.

Akershus største styrke er menneskene som bor her.

Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på arbeid, skole, helse og eldreomsorg for alle, fremfor store skattekutt til dem som har mest fra før. Uansett hvor du bor skal alle ha samme muligheter. Vi vil skape flere framtidsretta arbeidsplasser og trygge, gode lokalsamfunn i hele Akershus.

Vi vil ha et samfunn med små forskjeller og store muligheter

Etter fire år med FRP og Høyre i regjering står flere utenfor arbeidslivet og rettighetene i arbeidslivet er svekket. De har mislyktes med å legge til rette for nye arbeidsplasser og få flere folk i jobb i Akershus. Nå trenger vi en ny handlekraftig regjering ledet av Arbeiderpartiet. Arbeid til alle må være jobb nummer en! 

Les mer om politikken vår her og hele vårt nye program her

Vil du også ha ny regjering? Bli frivillig eller støtt oss i valgkampen ved å trykke her

Sverre Myrli, Anniken Huitfeldt og Mani Hussaini, stortingskandidater for Akershus Arbeiderparti

Sverre Myrli, Anniken Huitfeldt og Mani Hussaini, stortingskandidater for Akershus Arbeiderparti

Arbeiderpartiet vil ha et trygt arbeidsliv for alle

Fylkesvalgprogram Akershus Arbeiderparti

Her er fylkesvalgprogrammet Akershus Arbeiderparti gikk til valg på i 2015.

original_1478644146_9663374
Votering årsmøte 2017