Med 30 konkrete ungdomsløfter skal vi sørge for at Akershus blir landets beste fylke å være ung i!

Vårt løfte til ungdommen!

Akershus skal bli landets beste fylke å vokse opp og være ung i

Ungdomsløftet er Akershus Arbeiderpartiets løfte til Akershus-ungdommen. 30 konkrete forslag som skal gjøre Akershus til landets beste fylke å være ung og vokse opp i, der alle får de samme gode mulighetene til å lykkes.

Skole

 • Innføre en fullføringsgaranti på skolen
 • Gi alle yrkesfagelever en garanti om læreplass

 • Styrke teamet rundt eleven med flere helsesykepleiere, lærere, miljøterapeuter mm.

 • Gratis skolemat på alle de videregående skolene 

 • Alle yrkesfagelever skal ha tilgang på nytt og moderne utstyr

Solveig Lycke, ungdomskandidat Frogn

Solveig Lycke, ungdomskandidat Frogn

Klima

 • Landets beste fylke til å kutte utslipp
 • Gi unge ren natur, ved å redde Oslofjorden og motvirke nedbygging av natur

 • Flere grønne studie- og arbeidsplasser

 • Bygge klimavennlig 

 • Billigere og bedre kollektivtilbud som er utslippsfritt innen 2028

August foran grønn bakgrunn

August Wærstad Aalandslid, ungdomskandidat Akershus

Buss, båt og tog

 • Kutt i månedskort for unge fra 1. august 2023
 • Kutte månedskortet videre til 250 ,- for alle barn og unge i hele Akershus 

 • Videreføre REIS-kampanjen og rabatten på 20% for alle unge under 18 år

 • Gratis buss, tog og båt for unge i sommerferien

 • Bedre buss-, båt-, og togtilbud i hele Akershus

Sunniva står foran en bakgrunn av grønne trær

Sunniva Salvesen, ungdomskandidat Nordre Follo

Kultur, idrett og fritid

 • Gi unge rabatt på kultur- og fritidsaktiviteter med Bizzy 

 • Styrke kultur- og idrettslivet i hele Akershus

 • Bygge flere idrettsanlegg 

 • Gi mer til organisasjoner, lag og frivillige som jobber med unge

 • Sikre at naturen er tilgjengelig for alle, uansett funksjonsvariasjon

Emil Stenhaug, ungdomskandidat Lillestrøm

Emil Stenhaug, ungdomskandidat Lillestrøm

Arbeid

 • Flere sommerjobber for unge
 • Styrke Akershusmodellen for et trygt og seriøst arbeidsliv for unge

 • Gi unge med nedsatt funksjonsevne, unge uføre og unge med mangelfulle språkkunnskapet muligheten til å komme seg i arbeid

 • Ansette flere NAV-veiledere for unge

 • Tettere samarbeid mellom skolene og arbeids- og næringslivet

Johannes Kiese foran grønn bakgrunn

Johannes Kiese, ungdomskandidat Bærum

Helse

 • Ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer og miljøterapeuter

 • Styrke det psykiske lavterskeltilbudet

 • Gi billigere tannhelsetilbud til alle unge

 • Styrke den digitale elevhelsetjenesten 

 • Styrke seksualitetsundervisningen

Hoda og Emil signerer Ungdomsløftet

Hoda og Emil, leder i AUF i Akershus, har signert Ungdomsløftet. De lover å gjøre alt de kan for at Akershus blir landets beste fylke å være ung og vokse opp i, der alle har de samme gode mulighetene til å lykkes!

Hoda Imad, Arbeiderpartiets fylkesrådslederkandidat, ønsker et Akershus med små forskjeller og der alle har store muligheter til å leve gode liv. For Hoda er Ungdomsløftet personlig. Hun brenner for at alle barn og unge skal ha like gode muligheter til å lykkes, uansett forutsetninger og bakgrunn. 

Bli kjent med Hoda Imad

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Vårt løfte til ungdommen!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker