Politikk

Etter 8 år med en politikk som har økt forskjellene mellom folk, er det behov for en ny kurs for Norge. Arbeiderpartiet mener at nå er det vanlig folks tur. Vi vil gjøre Norge til et mer rettferdig samfunn; vi vil sikre at alle har en jobb å gå til, god velferd i nærheten av der du bor og at vi fører en rettferdig klimapolitikk som kutter klimautslippene.