Anniken Huitfeldt med armene i kors

Våre kandidater

Akershus Arbeiderpartis kandidater til stortingsvalget 2021