Stortingskandidat

Ragnhild Male Hartviksen

Ragnhild bor i Asker og er i dag daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Hun er Akershus Arbeiderpartis 6. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Ragnhild Male Hartviksen

Sammen vil vi sørge for at barn og unge får en trygg oppvekst, at elever sikres en god skole med nok lærere til å følge opp hver enkelt elev.

Jeg heter Ragnhild Male Hartviksen, født i 1976 og bor på Spikkestad i Asker. Jeg er utdannet pedagogisk-psykologisk rådgiver, og jobber som daglig leder i den nasjonale Tvillingforeldreforeningen. Av annen arbeidserfaring kan jeg nevne PPT, individuell avlastning og støttekontakt.

Viktige politiske saker for meg:
- Barn med funksjonsnedsettelse må sikres lik tilgang til å kunne planlegge aktiviteter som alle andre.
- Sikre nok lokale arbeidsplasser, gode pendlermuligheter, gode arbeidsvilkår for de ansatte, god infrastruktur og spennende stedsutvikling.
- Sikre kirken god nok bemanning til å følge opp barn og ungdom, også de med ulike utfordringer.