Stortingskandidat

Tuva Moflag

Tuva Moflag er stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun har tidligere vært ordfører i Ski kommune. Hun er Akershus Arbeiderpartis 3. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Tuva Moflag

Bli bedre kjent med Tuva Moflag:

Etter koronakrisen trenger vi et krafttak for å hjelpe mennesker i alle aldre, som sliter med psykiske helseplager.