Stortingskandidat

Åsmund Grøver Aukrust

Åsmund Aukrust er fra Bærum og stortingsrepresentant. Tidligere har han vært nestleder i AUF. Han er Akershus Arbeiderpartis 4. kandidat ved stortingsvalget 2021.

Åsmund Grøver Aukrust

Bli bedre kjent med Åsmund Grøver Aukrust:

Den viktigste saken i vår tid er klimasaken. Arbeiderpartiet ønsker en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Sammen vil vi sørge for at barn og unge får en trygg oppvekst, at elever sikres en god skole med nok lærere til å følge opp hver enkelt elev.