Valgkamp i Lillestrøm - yngre jente og eldre mann smiler med roser i hendene og valgkampjakker på.

Stortingsvalg 2021

Akershus

Arbeiderpartiet vil gjøre samfunnet vårt mer rettferdig og sørge for at det igjen blir vanlige folks tur her i landet. Vi har det siste året sett at ingen klarer seg uten fellesskap, og at folk i Norge virkelig stiller opp for hverandre. Men det siste året har også gjort samfunnet vårt mer urettferdig, det siste året har gjort alvoret i kampen mot forskjells- Norge enda større.

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land handler aller mest om et sterkt fellesskap og om å få til noe sammen.

Flere hundre tusen nordmenn skal tilbake i arbeid. Velferdsstaten skal favne alle: sikre en god skole, helsetjenester i verdensklasse og en raus omsorg for våre eldste, uansett hvem du er, og hvor du bor. Vi skal bidra til å redde verden fra klima- og naturkrisen på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge. Og vi skal ta hverdagen tilbake når koronakrisen endelig er over og vi kan leve som normalt igjen. Over tiår har vi bygget opp en sosialdemokratisk samfunnsmodell i Norge tuftet på frihet, likhet og solidaritet. Den må vi nå forsvare – og bygge videre på. Bare slik kan vi møte de store oppgavene som venter oss på 2020-tallet.

Nå trengs den sosialdemokratiske samfunnsmodellen mer enn på lenge. Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for verdiskaping og arbeidsplasser og for vår felles velferdsstat. Vi trenger et nytt flertall som vet at klimakrisen ikke kan løses av hver enkelt eller av markedet alene. Vi trenger et sterkt sosialdemokratisk parti som står klippefast på EØS-avtalen og norsk medlemskap i NATO.

Våre tre viktigste løfter:

  • Vårt første løfte til deg som velger er at Arbeiderpartiet vil sørge for trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én.
  • Det andre løftet vi gir, er å gjøre vår felles velferdsstat sterkere. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge.
  • Det tredje løftet er at Norges klimamål skal nås! Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, og som ikke rammer urettferdig.

Etter åtte år med Høyre og Frp har forskjellene økt. Nå er det vanlige folks tur.

Valget er ditt. Stem Arbeiderpartiet.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!