Kontingenten

Betale kontingenten

Kontingenten i Arbeiderpartiet er kr 300,- for de som er i arbeid og kr 150,- for studenter, pensjonister, trygdede osv.

Du kan betale kontingenten inn på konto: 7874.06.27677 eller vippse til 450045. Uansett ta med fullt navn og kommuneparti i meldingsfeltet.

Hvis du ønsker papirfaktura, ta kontakt med oss på mail akershus@arbeiderpartiet.no eller telefon 24 14 41 70.

Gruppebilde