Arbeiderparti-stemmesedler for stortingsvalget i Akershus

Nå kan du forhåndsstemme!

Fra 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme over hele landet. Du trenger bare ta med legitimasjon.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Vi er garantisten for en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, uavhengig av hvor de bor eller hvor god råd de har. Arbeiderpartiet skal føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

  • Du kan finne ut hvor du kan forhåndsstemme på hjemmesidene til din kommune, eller på www.valglokaler.no.
  • Du kan forhåndsstemme i hvilket som helst valglokale, uavhengig av hvor du bor.
  • Du trenger kun å ta med legitimasjon (du trenger ikke ta med valgkort).

De store oppgavene løser vi best sammen. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Nå er det vanlige folks tur. Stem Arbeiderpartiet!