Representant

Ole Guttorm Brenden

Ole Guttorm er rørlegger opprinnelig fra Elverum, men jobber i dag som LO-koordinator for Avinor.

Ole Guttorm Brenden

Mitt navn er Ole Guttorm Brenden. Jeg er rørlegger opprinnelig fra Elverum, men har jobbet i Fellesforbundet i 15 år. Jeg har for tiden permisjon i Fra Fellesforbundet for å jobbe som LO/arbeidslivskriminalitetskoordinator for Avinor.

Jeg bor på Eidsvoll og har kone og to barn på 11 og 13. Jeg er nestleder i Eidsvoll Arbeiderparti og sitter i fylkestinget og finanskomiteen i Viken for Arbeiderparti. I tillegg er jeg i dag vara til Stortinget og er nr. 12 på lista ved valget nå i 2021.

Jeg har et brennende engasjement for seriøst arbeidsliv. Vi må behandle arbeidsfolk med den respekten de fortjener uansett nasjonalitet og bakgrunn. Lik lønn for likt arbeid er et slagord som aldri går ut på dato. Rettferdig fordeling er et annet. Det vil Arbeiderpartiet fokusere på i regjering.

Siden jeg til daglig jobber i fagbevegelsen er jeg opptatt av det fagligpolitiske samarbeidet. Jeg mener den beste politikken blir skapt i samarbeid med fagbevegelsen, og derfor er jeg også medlem i Arbeiderpartiet. Her kommer fagbevegelse og politikken sammen.