Våre politikere


Stortingskandidater

 • Anniken Huitfeldt

  anniken.huitfeldt@stortinget.no

  Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Sverre Myrli

  sverre.myrli@stortinget.no 930 63 609

  Sverre Myrli er stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Nina Sandberg er ordfører på Nesodden og 3. kandidat på Akershus Arbeiderpartiets stortingsliste.

 • Åsmund Grøver Aukrust

  asmund.aukrust@stortinget.no 912 45 297

  Åsmund Aukrust er fra Bærum. Han er 4. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Tuva Moflag

  tuvamoflag@hotmail.com 997 13 328

  Tuva Moflag er ordfører i Ski. Hun er 5. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Mani Hussaini

  Mani er fra Jessheim i Ullensaker kommune. Han er 6. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste og leder i AUF nasjonalt.

 • Elisabeth Fanghol

  elisabeth.fanghol@gmail.com 938 82 122

  Elisabeth Fanghol er sykepleier og bor i Asker. Hun er 7. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Halvard Ingebrigtsen

  halvard.ingebrigtsen@stortinget.no

  Halvard Ingebrigtsen er leder i Lørenskog Arbeiderparti. Han er 8. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste

 • Tonje Brenna

  brenna.tonje@gmail.com 975 96 690

  Tonje Brenna bor på Jessheim i Ullensaker og er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti. Hun er 9. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste

 • Ole Guttorm Brenden

  ogb@fellesforbundet.no 997 62 698

  Ole Guttorm Brenden jobber i Fellesforbundet og er leder i Eidsvoll Arbeiderparti. Han er 10. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Kirsten Sandberg Natvig

 • Martin Ludvigsen

  Martin er kommunestyrerepresentant i Vestby og styremedlem i Akershus. Han jobber for tiden som Rådgiver i Forsvarsmateriell. Martin er 12. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Anne Odenmarck

  anne@odenmarck.no 924 38 389
 • Stein Lie

  steinlie1970@yahoo.no 940 28 746

  Partileder, kommunestyrerepresentant og medlem av formannskapet.

 • Fatima Valdes Haugstveit

  fatima.valdes@haugstveit.no 916 83 344

  Fatima Valdes Haugstveit er fra Oppegård. Hun jobber i SSB, og er med i den internasjonale styrken av valgobservatører. Nå vil hun inn på fylkestinget å jobbe for god utdanning for alle, næringsutvikling og for å legge til rette for frivilligheten.

 • Ståle Grøtte

  stale.grotte@stortinget.no

  Nestleder og kasserer i Rælingen Ap, stortingskandidat og ansatt som politisk rådgiver for arbeids- og sosialspørsmål i Aps stortingsgruppe.

 • Ina Rangønes Libak

  ina@auf.no 957 47 738

  Ina Rangønes Libak er fra Bærum. Hun sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget og er nestleder i AUF nasjonalt. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal og Ås kommune i Akershus.

 • Ole-Kristian Vefferstad

 • Maritta Solaas Moen

  maritta.solaas.moen@gmail.com 958 92 529

  Maritta bor på Fjellhamar sammen med mann og to barn. Hun har erfaring fra kommunestyret, og hovedutvalg for teknisk sektor og oppvekst og utdanning. Maritta er opptatt av å få bygd ny skole på Fjellhamar og å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge. Maritta mener også det er viktig å bevare og utvikle grøntområdene i kommunen.

 • Ole Harald Slemdal

  ole-harald.slemdal@lokalpolitiker.no 900 81 348

  Født 1954 Banksjef Sparebank1 Oslo og Akershus

 • Solav Abbas

 • John Harry Skoglund

  joskogl@gmail.com 959 37 640
 • Hilde Nysten Thorkildsen

  nysten@online.no 489 92 167

  Hilde bor i Hakadal og er inne i sin andre periode om ordfører. Hennes hjertesaker er at kommunen skal levere gode tjenester til de som trenger det. Nittedals ambisjon er at vi skal levere mer enn bare lovpålagte tjenester. Hun er også opptatt av at de verdier som vi representerer skal synes i politikken vår, gjennom alt vi gjør lokalt. Hilde jobber også frivillig som instruktør for "Kvinner kan", både i utlandet og i Norge. I fritiden er hun glad i å lese, drive med slektsforskning og ikke minst ha tid med barn og barnebarn. Hilde er glad i å lage mat, og særlig til gode venner.

Fylkestinget

 • Tonje Brenna

  brenna.tonje@gmail.com 975 96 690

  Tonje Brenna bor på Jessheim i Ullensaker og er gruppeleder i Akershus Arbeiderparti. Hun er 9. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste

 • Terje Granerud

  terje.granerud@outlook.com 952 52 560

  Terje Granerud er nestleder i Akershus Arbeiderpartis fylkestingsgruppe og er bosatt i Rælingen kommune. Han har tidligere vært stortingsrepresentant (1981 - 1989) og ordfører i Rælingen (2003 - 2007).

 • Ina Rangønes Libak

  ina@auf.no 957 47 738

  Ina Rangønes Libak er fra Bærum. Hun sitter i hovedutvalg for utdanning på fylkestinget og er nestleder i AUF nasjonalt. Tidligere har hun vært folkevalgt i Averøy kommune i Møre og Romsdal og Ås kommune i Akershus.

 • Amund Kjernli

  amund.k@getmail.no 982 51 111

  Amund Kjernli er bosatt i Ski og sitter i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse på fylkestinget. Han har tidligere vært både ordfører og gruppeleder for Ski Arbeiderparti.

 • Torunn Skottevik

  skottevik@me.com 950 32 813

  Torunn Skottevik er fra Lørenskog og sitter i hovedutvalg for plan, næring og miljø på fylkestinget. Hun har tidligere vært i formannskapet og kommunestyret i Lørenskog.

 • Jens Petter Hagen er fra Frogn. Han er utdannet kokk, og jobber til daglig i Fellesforbundet. Jens Petter er særlig opptatt av utdanning, næringspolitikk og fylkeskommunens ansvar for ryddige forhold i arbeidslivet. Han vil derfor jobbe for flere læreplasser og lærlingklausul på offentlige anbud for å forhindre sosial dumping

 • Kari Aalerud

  kariaale2@mac.com 474 00 095

  Kari Aalerud er fra Bærum, og er 62 år. Hun er medlem av kommunestyret og to sektorutvalg, og på fylkesplan medlem av hovedutvalg for plan, næring og miljø. Kari er utdannet cand.philol. med hovedfag i moderne tysk språk og som «Master of Philosophy in Higher Enducation». Hennes yrkeserfaring er fra undervisningsstillinger i den videregående skolen og fra offentlig og privat virksomhet innen konsulentvirksomhet, organisasjon og administrasjon. Kari er i sin andre periode som leder av Europabevegelsen i Bærum, og jeg har i 20 år vært verge for en psykisk syk person (frivillighet). Politisk har hun erfaring fra miljø, idrett, kultur, samferdsel, forskning og utdanning. Hun vil gjerne innenfor ett eller flere av disse saksområdene også i den kommende fireårsperioden.

 • Jan Sandal

  jan.sandal@gmail.com 476 42 692

  Jan Sandal er fra Asker. Han er pensjonist, og har lang erfaring fra ulike lederposisjoner i det offentlige. Jan står spesielt på for å bruke fjorden som transportåre, innovasjon og for å ta vare på strandsonen, slik at alle skal ha tilgang.

 • Elin Maria LEstrange

  elin.lestrange@gmail.com 413 09 469

  Elin L'Estrange er fra Ullensaker. Elin vil jobbe spesielt for å styrke yrkesfagene, få flere læreplasser og et enda bedre helsesøstertilbud på skolene i Akershus. Elin er også veldig opptatt av klima- og miljøspørsmål.

 • Helge Gundersen

  helgeg@skedsmo.kommune.no 414 01 311

  Helge er 61 år og bor på Leirsund og er rektor på Asak skole. Han har sittet i kommunestyret og i hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester i to perioder. Helge er opptatt av at alle unge skal ha et best mulig oppvekstmiljø og legge til rette for at alle skal kunne oppleve et aktivt og meningsfullt livsløp.

 • Vilde Lofthus Rooth

  vilderooth@live.com 902 15 768

  Vilde Lofthus Rooth er fra Skedsmo, men studerer på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet i Ås. Hun brenner for bedre skolehelsetjeneste, studenters psykisk helse og hun vil gjøre det billigere å reise kollektivt for unge og studenter.

 • Johannes Dalen Giske

  johanndg@student.jus.uio.no 970 64 344

  Alværn – Vi trenger ny innfartsvei, flere båtavganger og hurtigbåt til Fagerstrand. Det skal vi få til!

 • Fatima Valdes Haugstveit

  fatima.valdes@haugstveit.no 916 83 344

  Fatima Valdes Haugstveit er fra Oppegård. Hun jobber i SSB, og er med i den internasjonale styrken av valgobservatører. Nå vil hun inn på fylkestinget å jobbe for god utdanning for alle, næringsutvikling og for å legge til rette for frivilligheten.

 • Jørn Fraurud

  fraurud@online.no 920 24 186

Stortingsrepresentanter

 • Anniken Huitfeldt

  anniken.huitfeldt@stortinget.no

  Anniken Huitfeldt er fra Jessheim i Ullensaker. Hun er 1. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Sverre Myrli

  sverre.myrli@stortinget.no 930 63 609

  Sverre Myrli er stortingsrepresentant og leder i Akershus Arbeiderparti. Opprinnelig er Sverre fra Årnes, men bor nå på Skedsmokorset. Sverre er Jernbanepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

 • Marianne Aasen

  marianne.aasen@stortinget.no 930 82 540

  Jeg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Akershus. Jeg bor i Asker og er oppvokst i Østfold. Jeg tror på demokrati og politisk deltagelse og at alle skal være med på forme verden og omgivelsene våre. Gode fellesskap gir de beste mulighetene til at alle kan leve gode og trygge liv.

 • Åsmund Grøver Aukrust

  asmund.aukrust@stortinget.no 912 45 297

  Åsmund Aukrust er fra Bærum. Han er 4. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste.

 • Gunvor Eldegard

  gunvor.eldegard@stortinget.no 918 76 278

  Stortingsrepresentant, medlem i Finanskomiteen 2009-2013. Stortingsrepresentant frå Akershus Arbeiderparti frå 2005. Nestleiar i næringskomiteen 2005 til 2009. Var ordførar i Ski kommune frå 2003 til 2005. Utdanna elektroingeniør og tidlegare leiar av Kvinner i Mannsyrker (KIM).