Arbeid og næring

Et anstendig arbeidsliv og et voksende næringsliv i Akershus

Arbeid til alle har alltid vært og kommer alltid til å være den viktigste jobben for Arbeiderpartiet. Forskjellene i samfunnet vårt blir mindre når alle har en trygg jobb å gå til, en inntekt å leve av og opplever å være en del av et fellesskap.

En snekker står med hammeren klar. Foto: Øivind Haug

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Utvikle Akershus-modellen for et seriøst og trygt arbeidsliv, der kontroll og tilsyn blir styrket. 

 • Samarbeide med kommunene om å sikre flere sommerjobber for ungdom. 

 • At fylkeskommunen som arbeidsgiver skal legge til rette for en heltidskultur, i samarbeid med tillitsvalgte 

 • Arbeide for å drive offentlige tjenester i egen regi.  

 • Ansette NAV-veiledere på videregående skoler, og sørge for økt tverrfaglig samarbeid mellom videregående skoler og NAV.

 • Føre en inkluderende arbeidslivspolitikk som bidrar til at enda flere får muligheten til å komme ut i arbeid, og da spesielt mennesker med nedsatt funksjonsevne, helt eller delvis arbeidsføre og flerspråklige med mangelfulle norskkunnskaper.

 • Øke støtten til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, blant annet gjennom støtte til Fair Play Bygg og LO-koordinator for arbeid mot arbeidslivskriminalitet  

 • Etablere et råd for rettferdig omstilling i Akershus, der partene i arbeidslivet skal være representert.

 • Føre en inkluderende arbeidslivspolitikk som bidrar til at flere seniorer får mulighet til å stå lenger i arbeid, og at flere får mulighet til å komme ut i arbeid

 • Arbeide systematisk mot diskriminering, rasisme og trakassering

 • Videreutvikle «Startup Viken» i ny fylkeskommune

Tre renholdsarbeidere står med moppene sine i et nybygg. Foto: Øivind Haug

Akershus fylkeskommune er en av landets største arbeidsgivere, og skal vise vei i arbeidslivspolitikken. Arbeiderpartiet vil at Akershus fylkeskommune skal være en trygg og ansvarlig arbeidsgiver, og gi alle våre ansatte en forutsigbar og trygg arbeidshverdag. Vi skal styrke arbeidet med å gi enda flere hele og faste stillinger, vi skal ansette enda flere lærlinger i våre egne virksomheter og legge til rette for god medbestemmelse for våre ansatte og tillitsvalgte.  

Hvert eneste år investerer og bygger Akershus fylkeskommune for store beløp. Arbeiderpartiet vil stille strenge krav til seriøsitet og samfunnsansvar ved alle anbudsprosesser. Vi vil videreutvikle Viken-modellen, og innføre en egen Akershus-modell basert på allerede utprøvde modeller for seriøsitet i arbeidslivet. I Akershus-modellen skal det være tydelige krav om arbeidsforhold, lærlinger og miljøkrav, i tillegg til sanksjoner ved brudd på retningslinjene. Slik vil vi belønne aktører som tar seriøsitet på alvor, og bidra til at det ikke lønner seg å undergrave ansattes arbeidsvilkår.  

En trygg, forutsigbar og god jobb er nøkkelen til et godt liv. Akershus Arbeiderparti mener at fylkeskommunen må spille på lag med kommunene, næringslivet og partene i arbeidslivet for å bidra til at enda flere inkluderes i arbeidslivet i hele fylket vårt. 

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Arbeid og næring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker