Buss, båt og tog

Det skal bli enklere og billigere å reise med buss, tog og båt i Akershus

Buss

Akershus Arbeiderparti vil:

 • Det skal bli enklere, bedre og billigere å pendle for alle i Akershus
 • Vi vil kutte prisen på billetter for studenter, lærlinger og fagskolestudenter
 • Vi vil kutte prisen på månedskort for alle barn og ungdommer til 250kr
 • Vi skal forbedre tverrgående forbindelser, slik at det blir enklere å reise internt i kommunen og regionen
 • Vi skal sørge for god medvirkning for innbyggere ved eventuelle endringer i rutetilbud
 • Vi vil gjennomføre et prøveprosjekt med gratis buss, båt og tog for barn og unge i en sommer

Hva Arbeiderpartiet har vedtatt og gjennomført i 2019-2023

 • Kuttet i månedskortet for barn og unge fra 1. august 
 • Endret barnebilletten fra 16 til 18 år
 • Barn inntil 6 år reiser gratis
 • Alle unge opp til 18 år reiser gratis i følge med voksne i helger og på hverdager etter kl. 18
 • Opptil 40% rabatt på enkeltbilletter for voksne
 • Kutt på 20% på enkeltbilletter for alle under 18 år
 • Kutter prisen på månedskort for alle barn og ungdommer fra august
 • Gjennomgår sonesystemet for at det blir mer rettferdig
 • Vi elektrifiserer alle hurtigbåtene i Akershus
 • Vi bruker nærmere 500mill kr. på å opprettholde rutetilbudet, bare i 2023
Hoda Imad står foran en grønn buss og smiler

Akershus er et pendlerfylke. Vi består av pendlere på vei til skole, jobb, barnehage og aktiviteter. Derfor er vi også avhengige av at det blir enda enklere og billigere å reise med bussen, båten og toget. Bare på 4 år har Arbeiderpartiet fått gjennomført mer enn det Høyre klarte på 12 år da de styrte Akershus. Ambisjonene vi i Arbeiderpartiet har for alle oss som bor i Akershus, og hele Akershus, er store. Ingen setter seg verken på bussen, båten, banen eller toget for å være snille, men fordi det løser hverdagslogistikken. Derfor må de store pengene brukes på å sikre at enda flere velger å parkere bilen og kjører kollektivt.

Er du enig med Akershus Arbeiderparti om Buss, båt og tog?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker