Styremedlem

Nils Erik Mossing

Nils Erik er leder i Lunner Arbeiderparti og bor på Harestua. Han har vært gruppeleder i to perioder og er i Formannskapet, i tillegg har han også sittet som vara til styret i Akershus i snart 4 år. Han har en variert yrkesbakgrunn i både det offentlige og i det private næringsliv, og jobber nå som innkjøper hos Politiets fellestjenester.

Nils Erik Mossing

Bli bedre kjent med Nils Erik Mossing:

Nils Erik har en variert yrkesbakgrunn i både det offentlige og i det private næringsliv, og jobber nå som innkjøper hos Politiets fellestjenester. Han er politisk engasjert fordi han ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre, hvor alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder. Nils Erik er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov.  Hans hjertesak er at frivillighet bygger fellesskap og samhold som gode grunnsteiner i samfunnet vårt. Han ønsker også å jobbe for at det skapes flere arbeidsplasser i regionen og kommunen vår.