Styremedlem

Nils Erik Mossing

Nils Erik er 53 år bor på Harestua. Han er stolt av at Arbeiderpartiet har skapt den norske modellen hvor vi ser samfunnet som en dugnad der vi skal bidra etter evne og motta etter behov. Han er politisk engasjert fordi han ønsker et tolerant og raust samfunn der vi ser og bryr oss om hverandre, hvor alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn, ressurser, kjønn og alder.

Nils Erik Mossing

Bli bedre kjent med Nils Erik Mossing:

Arbeidserfaring

Han har en variert yrkesbakgrunn og har vært innom både Posten og Telenor i både det offentlige, men også i Løveskiold/Maxbo og Alfa Sko AS i det private næringsliv. Han jobber nå som innkjøper hos Politiets fellestjenester på Jaren. 

Politisk erfaring

Nils Erik har vært gruppeleder i kommunestyret i to perioder, og sitter også i Formannskapet. I forrige periode ledet han Oppvekst- og kulturkomiteen.  Han har mange år i forskjellige verv i Lunner Arbeiderparti og er nå leder.Etter overgangen til Viken/Akershus har han også vært en del av styret i Akershus Arbeiderparti.

Hjertesaker

Hans hjertesak er at frivillighet bygger fellesskap og samhold som gode grunnsteiner i samfunnet vårt. Nils Erik er også opptatt av at det er viktig å skape flere arbeidsplasser i regionen og kommunen vår slik at færre trenger å pendle.  Flere lokale arbeidsplasser  vil legge til rette for økt befolkningsvekst og verdiskaping. Vekst vil gi økte ressurser til våre velferdstjenester.