Medlemsansvarlig

Thilde Marie Børsum

Ordførerkandidat for Bærum Arbeiderparti 🌹
Med hjerte for kommunen vår ❤️

Thilde Marie Børsum
Ordførerkandidat Thilde Marie Børsum

Bærum kan bedre!

  1. Vi kan ikke akseptere at over 300 familier står i kø for barnehageplass i Bærum. Vi trenger flere folk på jobb og løpende barnehageopptak nå! 
  2. Vi vil redusere bruken av skjerm, styrke skolebibliotekene og sikre at aktivitet, mat og leksehjelp blir en del av skolen. 
  3. Vi skal investere 1,5 millioner mer i eldreomsorgen i Bærum hver eneste uke. Det gir et løft med 300 flere sykehjemsplasser og 100 flere fagfolk på jobb. 
  4. Vi vil at skolebarn og eldre skal møte ansatte de kjenner, fremfor innleide vikarer. 
  5. Vi må tenke klima og miljø i alt vi gjør. Vi dobler støtten til solceller og energieffektivisering. 
  6. Vi trenger flere bussavganger internt i Bærum og nok gratis innfartsparkeringer. Hele Bærum må inn i kollektivsone 1.
  7. Vi må verne viktige naturområder, bevare lokale grøntområder og rydde opp i forurensingen av Oslofjorden. 
  8. Vi dobler pengestøtten til anlegg for breddeidretten og øker fritidsstipendet for alle barn. Fritidsklubbene skal være åpne hele uken.

Bærum Arbeiderparti har høyere ambisjoner for kommunen vår. Da må vi satse mer på skole, miljø og eldre.

Topp 3 kandidater ved valget 2023.

Hver eneste valgkamp går vi husbesøk over hele Bærum for å forstå mer om hva som er viktig for deg. Men vi vil gjerne høre mer fra deg gjennom hele året! Ønsker du å komme med innspill til vår politikk? Eller kanskje du vil løfte frem en viktig sak i akkurat ditt nabolag? Send meg gjerne en mail