Styremedlem

Halvard Ingebrigtsen

Halvard Ingebrigtsen

Halvard Ingebrigtsen er leder i Lørenskog Arbeiderparti. Han er 8. kandidat på Akershus Arbeiderpartis stortingsliste