Styremedlem

Oddbjørn Lager Nesje

Oddbjørn er 42 år og bor på Kolbotn. Han er gift og har barn i barnehage og barneskole. Oddbjørn arbeider aktivt for at Nordre Follo skal bli Norges beste oppvekstkommune og har bred politisk erfaring som bl.a. medlem av sentralstyret i AUF og politisk rådgiver for byrådet i Bergen. Oddbjørn er til daglig leder for markedskommunikasjon og samfunnskontakt i Redningsselskapet.

Oddbjørn Lager Nesje

Bli bedre kjent med Oddbjørn Lager Nesje:

Oddbjørn Lager Nesje er leder i Oppegård Arbeiderlag og del av styret i Nordre Follo Arbeiderparti. Han har lang fartstid i arbeiderbevegelsen som bl.a. leder i AUF i Hordaland, medlem i sentralstyret i AUF og medlem i styret i Ap i Bergen og Hordaland Ap. Oddbjørn har master i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen og det sterke samfunnsengasjementet hans understrekes av tilknytningen til organisasjonslivet gjennom sine verv og jobber i Europabevegelsen, Røde Kors og Redningsselskapet. I Oppegård kommune er Oddbjørn medlem i levekårsutvalget og til daglig jobber han som leder for markedskommunikasjon og samfunnskontakt i Redningsselskapet. Der går hverdagen med til å sikre finansiering av redningsskøytenes innsats for å redde liv og berge verdier langs norskekysten. Oddbjørn er også styreleder i stiftelsen Innsamlingskontrollen. På fritiden spiller han fotball og går på jakt.