Medarbeider

Cathrine Chaffey

Cathrine Chaffey

Jeg er engasjert i Arbeiderpartiet fordi jeg mener at alle skal ha like rettigheter. I Bærum må arbeiderpartiet må sikre rettferdighet, bærekraftige løsninger og en god skole