Vil utrede ny stasjon på Avtjerna i Bærum

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Jan Sandal vil utrede jernbanestasjon ved det store planlagte boligområde Avtjerna i Bærum. Han er skuffet over Høyres manglende handlekraft i saken

Jan Sandal

Det er planlagt rundt nye boliger til minst 10 000 innbyggere ved Avtjerna i Bærum. Ved byggingen av ny Ringeriksbane mener Sandal at det bør utredes av muligheten for bygging av en stasjon ved det nye boligområdet. Han tok derfor saken opp med fylkesordfører Anette Solli fra Høyre i fylkestinget på mandag.

 -          Jeg er skuffet over fylkesordførerens passivitet i saken. Det er viktig at Akershus er tidlig ute, og støtter Bærum kommunes krav om utredning av togstasjon. Hvis ikke er jeg redd toget går fra oss i denne saken, sier han.

 Sandal mener god kollektivdekning til det nye området blir helt avgjørende. 

 -          Med 10 000 nye innbyggere i denne delen av Bærum er vi helt avhengig av det blir bygd ut effektiv og miljøvennlig transport. Helst med jernbane, avslutter han.

Les mer om saken i dagens Budstikka.