Vil utjevne sosiale forskjeller i barns tannhelse

- Det er til dels store sosiale og regionale forskjeller i tannhelsen til folk i Akershus. Det vil Arbeiderpartiet gjøre noe med i vårt budsjettforslag, sier fylkestingsrepresentant Amund Kjernli.

original_1478640866_027612

Kjernli påpeker at forskjellene særlig gjelder hull i tennene blant barn. Arbeiderpartiet vil derfor prioritere mer forebyggende arbeid blant de yngste barna i områder som trenger det mest.

- Det har vært gode erfaringer med pusseprosjekter for barn i områder der tannhelsen er dårligere. Slikt vil vi ha mer av, sier han

I tillegg setter Arbeiderpartiet av 2 millioner kroner til informasjonsvirksomhet til grupper som har rett til gratis tannbehandling, men i liten grad benytter seg av det.

- Mange eldre, uføre i institusjon og rusavhengige sliter med dårlige tannhelse, men det er dessverre for få som oppsøker tannlegen. Fylkeskommunen må derfor bedre ut med informasjon om tilbudet til disse gruppene, sier Kjernli