Vil ta fjorden i bruk med nye miljøvennlige hurtigbåter

- Vi må ikke la det beste bli det godes fiende. Når det finnes teknologi for el-ferger, bør vi ta det i bruk så raskt som mulig, sier Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Johannes Dalen Giske.

original_1478641599_0503116

Etter initiativ fra Arbeiderpartiet bevilget Akershus fylkeskommune i fjor en million kroner til teknologiforprosjektet «Fjordbanen» for demonstrasjon av utslippsfri hurtigbåt i Indre Oslofjord. Mot Ap og MDGs stemmer satte imidlertid det borgerlige flertallet krav om at det parallelt må utredes hydrogen, til tross for at det kan forsinke prosjektet. Dalen Giske tok opp spørsmålet på nytt i fylkestingets møte i dag.

- Å være fødselshjelper for nye drivstoff er nødvendig for å nå våre ambisiøse klimamål. Hydrogen er viktig, men hydrogen er ikke og skal ikke være svaret på alle spørsmål, sa han.

Høyres fylkesordfører Anette Solli svarte i fylkestinget at hun ikke vil gå med på å fjerne kravet. Dalen Giske er skuffet over svaret:

- Signaler vi får tyder på at hydrogenkravet kan forsinke og skape usikkerhet om prosjektet. Batteriteknologi er langt mer utviklet og det er mer miljøvennlig enn hydrogen. Istedenfor å henge oss opp i hydrogen, bør vi raskest mulig komme i gang med en pilotrute for elektrisk hurtigbåt. Det vil få ned klimagassutslippene, gjøre lufta renere og båtreisen raskere, sier han.