Vil skape flere arbeidsplasser i Akershus

- Høyre/Frp-regjeringen skaper ikke nye arbeidsplasser og svekker tryggheten i arbeidslivet, sier Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Fatima Haugstveit. Hun tar opp saken i fylkestinget.

Fatima Haugstveit
Haugstveit tar i en interpellasjon i fylkestinget mandag 27. mars opp hvordan Akershus fylkeskommune kan være med å bekjempe arbeidsledighet og skape flere arbeidsplasser i eget fylke. 

 -          Antallet utenfor arbeidslivet har økt med H/Frp-regjeringen. Det er alvorlig. Å få folk i arbeid er viktig for å bevare et velfungerende samfunn, sier hun.  

Fatima Haugstveit er også kritisk til Høyre/Frp-regjeringens beslutning om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, noe som vil ramme mange arbeidstakere i Akershus.

 -          Jeg mener fylkesordføreren bør jobbe for at disse arbeidsplassene flyttes til Akershus. Og utfordrer henne på hvordan, avslutter hun.