Vil ha et skikkelig yrkesfagløft

- Skoler som gjør noe ekstra for å rekruttere flere elever til yrkesfag eller for at flere skal bestå, bør få ekstra støtte, mener utdanningstalsperson i Akershus Arbeiderparti Ina Libak.

original_1478640755_457893

Akershus Arbeiderparti foreslår å bruke 17 ekstra millioner på yrkesfagløftet i alternativt fylkesbudsjett for 2016. Libak mener det er behov for tiltak som gir yrkesfagene et skikkelig løft

- Samfunnet trenger flere kompetente fagarbeidere i framtida. Flere må derfor velge yrkesfag, og flere må fullføre utdanningen de har startet på. Ekstra midler vil gi skolene frihet og mulighet til å utforme tiltak de mener er mest effektive, sier hun.

Libak er også opptatt av at det må være nok jobber og lærlingplasser i den utdanninga ungdom tar. 

- Fylkeskommunen, partene i arbeidslivet og næringslivet må samarbeide bedre. Utdanningstilbudet må i større grad samsvare med det arbeidslivet har behov for av arbeidskraft. I tillegg må fylkeskommunen gå foran ved selv å ta inn flere lærlinger og benytte seg av lærebedrifter ved anbud, avslutter hun.