Vil ha et grønnere Akershus

- Akershus må gå i front for å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn omstilling av næringslivet, sier fylkestingsrepresentant Torunn Skottevik

original_1478640760_3054912

Arbeiderpartiet foreslår blant annet et eget klimaregnskap for byggeprosjekter, støtte til grønn innovasjon, et økologisk grunnkart for regionen, og støtte til veiledning og samarbeid for gründere i budsjettet. Skottevik er også opptatt av hvordan skogen i Akershus kan bidra i klimasammenheng.

- Store deler av fylket vårt er dekket av skog, og mange er opptatt av hvordan vi tar vare på skogens verdier knyttet til biologiske mangfold, friluftsliv og kulturverdier. Samtidig kan tre bli mer etterspurt som bærekraftig og klimavennlig materiale i bygg framover. Her er det et stort potensiale, og vi ønsker derfor en sak om hvordan fylkeskommunen kan ta en tydeligere rolle innenfor skog, sier hun.

Skottevik trekker også fram klimavennlig bruk av Oslofjorden som et satsingsfelt i Arbeiderpartiets budsjett.

- Det ligger et stort potensial i å ta i bruk fjorden til kollektivtransport. Vi foreslår derfor å støtte prosjektet «Fjordbanen – Urban Water Shuttle» med en million kroner for at de kan videreutvikle konseptet sitt, sier hun.