Vil du delta på Arbeiderpartiets internasjonale seminar?

Arbeiderpartiet inviterer til årets internasjonale seminar i Oslo 6.-7. november. I år setter vi fokus på humanitære kriser, flyktninger og mangfoldet av utfordringer Europa står overfor.

original_1478641779_4711418

Seminaret vil også legge til rette for en debatt om hvilke internasjonale spørsmål som skal prege programprosessen fram mot landsmøtet 2017.

Sted: DogA (Norsk design- og arkitektursenter)

Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

Innledere:

Thorbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktningehjelpen

Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité

Fredag vil seminaret være åpent for alle, mens lørdag vil forbeholdes deltakere fra Arbeiderpartiet.

Påmelding foregår her: https://response.questback.com/arbeiderpartiet/intsem15/