Vil bekjempe marin forsøpling

- Marin forsøpling er i ferd med å bli et stort problem, sier ordfører og stortingskandidat Nina Sandberg. Nå vil hun at kommunene rundt Oslofjorden skal ta grep.

Portrett av Nina Sandberg utendørs

- Foreløpig kartlegging viser at indre Oslofjord har 30 ganger høyere forekomst av mikroplast enn ytre, sier Sandberg til Akershus Amtstidende (betalingsmur). Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag om at Nesodden kommune skulle utarbeide  strengere regler for å begrense spredningen av søppel til havet.

Vedtektene som nå skal utarbeies skal omfatte de viktigste lokale kilder, det vil si avfall fra næringsliv,foreningsliv, byggevirksomhet, båtrelatert aktivitet/innstallasjoner med mer.

- Nesodden som kystkommune bør gå foran, og vedtektene må utformes sånn at andre kommuner lett kan ta dem i bruk, sier Sandberg. Nå skal kommuneadministrasjonen samarbeide med miljøfaglig ekspertise om å utarbeide et forslag til reglement.