Vil bedre vilkårene for Ås-studentene

Ina Libak og Vilde Rooth fra fylkestingsgruppa til Ap fikk gode innspill fra Studenttinget på universitetet i Ås (NMBU), da de møtte leder Pål Adrian Ryan i forbindelse med Arbeiderpartiets programprosess.

original_1478638288_0954676

For å gjøre det enklere for studentene på boligmarkedet og bedre deres økonomiske situasjon, ønsker Sudenttinget på NMBU seg 3000 årlige studentboliger, 11 måneders studiestøtte og økning av studiestøtten. De understreker også viktigheten av å beholde gratisprinsippet i høyere utdanning.

Libak og Rooth er enig med studentene

- Flere studentboliger og bedre studentenes økonomiske situasjon er essensielt for å gi alle lik mulighet til utdanning, og gi studentene mulighet til å konsentrere seg om studiene, sier de to.

Akershus Arbeiderparti har også ved flere anledninger foreslått å redusere prisen på månedskortet. Dessverre har ikke det borgerlige flertallet i Akershus fylkesting støttet forslaget.

Studenttinget på NMBU kom også med flere gode innspill på hyppigere togavganger til Ås stasjon, krav til studentenes læringsmiljø, pedagogisk merittering til professorer som gir god undervisning og forslag for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet til bygningsmassen på NMBU i Ås.