Vi trenger en ny regjering som prioriterer Romerike

- Arbeiderpartiet vil se nærmere på de ulike løsningene for kollektivtrafikk på Nedre Romerike. Vi ønsker en løsning med skinnegående transport. Uansett, trenger vi en regjering som bidrar mer til kollektivutbygging på Nedre Romerike enn dagens, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Tonje Brenna

Arbeiderpartiet vil prioritere kollektivtrafikk på Nedre Romerike

Onsdag ble det lagt fram en faglig utredning om kollektivtransport for Nedre Romerike. Utredningen vurderer ulike konsepter for kollektivbetjening for Lørenskog, Ahus, Strømmen, Lillestrøm og Kjeller.

Brenna mener utredningen understreker viktigheten av å komme raskt i gang med å bygge ut kollektivtrafikken på Nedre Romerike.

-          Dagens Høyre/Frp-regjering har nedprioritert kollektivutbygging på Romerike, og har knapt forpliktet seg til noe utover utredninger. Arbeiderpartiet går til valg på å øke statens bidrag til 70 % på kollektivprosjekter i storbyområdene, som baneløsning for Nedre Romerike, sier Brenna.

 Hele utredningen kan du lese her.