Vi løfter sammen

Alle Arbeiderpartiets ordførere i Akershus går sammen og vil sørge for god integrering av flyktninger i våre kommuner. Vi er klare – er regjeringen det?

original_1478640909_4955895

Til nå har debatten handlet mye om det de aller fleste er enige om; behov for kontroll ved grensene og at det er de med krav på beskyttelse som skal få opphold i Norge.

Nå er det på tide å reise en mye viktigere debatt; hvordan skal vi hjelpe og integrere de som har rett på vår beskyttelse?

- Vi vil sørge for at vi klarer oppgaven. Vi ser alle nye innbyggere som ressurser, og vil gjøre det vi kan for at de skal finne sin plass som bidragsytere i våre lokalsamfunn. Vi har blitt enige om hvordan vi vil jobbe for å få til dette, og oppfordrer regjeringen til å ta sin del av ansvaret, sier leder av Akershus Arbeiderpartis ordførernettverk, Nina Sandberg fra Nesodden. 

Ordførerne har utarbeidet følgende erklæring:

Vi løfter sammen

Det har ikke vært flere mennesker på flukt i verden siden andre verdenskrig, og flyktningsituasjonen ser ut til å vedvare. Mange vil ha rettmessig krav på beskyttelse hos oss, i Norge. Mange vil være enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 14-18 år.

Det er bred enighet om at kontroll med mottak av flyktninger er nødvendig, men vi vil ikke at en polariserende debatt om kontroll ved grensene skal ta oppmerksomheten bort fra det som blir en stor kommunal oppgave i tiden framover: Integrering av flyktninger som har krav på opphold.

Vi ønsker å gi mennesker som har behov for beskyttelse en ny og trygg tilværelse som medborgere i våre kommuner. Vi ser enhver ny innbygger som en ressurs, og vil gjøre det vi kan for at de skal finne sin plass som bidragsytere i våre lokalsamfunn.

Vi vil løfte sammen for å få til dette.

• Vi har sett nødvendigheten av at staten kompenserer kommunenes utgifter med bosetting av flyktninger fullt ut. Tilskuddet til enslige mindreårige asylsøkere må tilbakeføres til 100 %. Tall fra KS viser at norske kommuner nå bosetter enslige mindreårige i mindre grad enn tidligere. Vi lykkes ikke med integreringen dersom disse ungdommene blir sittende på mottak.

• Alle norske kommuner bør være med og ta ansvar for mennesker med rettmessig krav på beskyttelse.

• Kommunene må samarbeide med lokalsamfunnet for god bosetting og integrering: Næringsliv, frivillige organisasjoner og lag, kultur- og idrettsliv, innbyggere bør ta et medansvar for at flyktningene lærer språk, finner seg til rette og får ta del i arbeids- og samfunnsliv. Kommunene bør ha strategier for å samarbeide med lokalsamfunnet for å løse denne oppgaven.

• Kommunene må omstille organisasjonsapparat, mål og virkemidler for å hjelpe flest mulig best mulig. Planer og tiltak må ta høyde for at det er en permanent oppgave å hjelpe mennesker med behov for beskyttelse.

Vi er klare for å ta ansvar sammen, og ønsker mennesker på flukt velkommen til våre kommuner.

Arbeiderpartiets ordførere i Akershus:

Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland

Øystein Slette, ordfører i Enebakk

John Harry Skoglund, ordfører i Fet

Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum

Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog

Hans Thue, ordfører i Nannestad

Grete Sjøli, ordfører i Nes

Nina Sandberg, ordfører i Nesodden

Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal 

Øivind Sand, ordfører i Rælingen

Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo

Tuva Moflag, ordfører i Ski

Tom Anders Ludvigsen, ordfører i Vestby

Ola Nordal, ordfører i Ås