Vervekonkurranser til Arbeiderpartiet

Stadig flere melder seg inn i Arbeiderpartiet, men vi vil gjerne nå ut til enda flere. Vi utlyser derfor to vervekonkurranser fram til 4. juni.

original_1478641614_8454533

Verv 5 medlemmer, få en Ap-jakke

Alle enkeltpersoner som verver minst 5 medlemmer, vil få en fin og rød Ap-jakke (til verdi av 340 kroner). For at man skal bli registrert som verver, er det viktig at alle som verver oppgir sitt navn (enten på verveblokka eller på verveskjemaet på nett). Trenger man verveblokker, kan partikontoret bistå. 

Vervekonkurranse mellom kommunepartier

I tillegg har Akershus Ap en konkurranse mellom kommunepartiene, som starter 1. mai og ender opp 4. juni. Det kommunepartiet som verver flest medlemmer i denne perioden vil få standsutstyr til valgkamp (telt, bord, flagg, roll-ups etc.) til en verdi av 10.000 kroner. For at dette ikke skal bli for lett er minstekravet at det verves minimum 25 medlemmer for å utløse premien. Alle vervinger i perioden vil bli nøye overvåket fra partikontoret, og det er viktig at alle som verver oppgir sitt navn (enten på verveblokka eller på verveskjemaet på nett). 

Har du lyst å bli medlem av Arbeiderpartiet. Meld deg inn her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med partikontoret på [email protected]