Vedtatt politikk årsmøte 2017

Vedlagt kan du se uttalelsene vedtatt på årsmøte i Akershus Arbeiderparti 2017

Votering årsmøte i Akershus Ap 2017