Valgkampmedarbeider i Akershus Arbeiderparti

Akershus Arbeiderparti har ledig stilling som valgkampmedarbeider på partikontoret. Stillingen er et engasjement frem til 15. september 2017.

Akershus Ap logo
Akershus Arbeiderparti har ledig stilling som valgkampmedarbeider på partikontoret. Stillingen er et engasjement frem til 15. september 2017. 

Arbeidsted vil være på Youngstorget i Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes og det er derfor nødvendig at vedkommende som ansettes har førerkort kl. B. Det er en fordel om vedkommende også kan disponere egen bil.     

Kvalifikasjoner:

 -          Politisk forståelse, og kunnskap om Arbeiderpartiet

 -         Gode skriftlige og muntlige ferdigheter 

-          Løsningsorientert og ha evne til å arbeide effektivt     

Personlige kvalifikasjoner vil bli tillagt vekt.   

Arbeidsoppgaver:

 -          Bidra i Akershus Arbeiderpartiets digitale valgkamp, blant annet gjennom produksjon av bilder og videoer 

 -          Bistå i budskapsformidling digitalt og i kampanjen 

 -          Bidra i planlegging og gjennomføring av valgkampaktiviteter sammen med våre stortingskandidater og våre kommunepartier. 

 -          Bistå våre stortingskandidater med praktiske oppgaver   

Arbeidsoppgavene er allsidige og den som ansettes må være forberedt på å kunne bidra og yte bistand i mange forskjellige situasjoner.

Vi kan tilby et hektisk og trivelig arbeidsmiljø. En del arbeid på kveld og i helger må påregnes.   

Lønn i henhold til avtale.   

Søknadsfrist: 29. mars  

For nærmere opplysninger kontakt fylkessekretær Sigmund Valberg på 410 45 637. Søknad sendes til [email protected]