Trygt og seriøst arbeidsliv i Akershus

- I dag fremmer Arbeiderpartiet forslag om et tryggere og mer seriøst arbeidsliv i Akershus. Hvorfor stemmer Høyre imot?, spør Arbeiderpartiets gruppeleder Tonje Brenna.

Arbeiderpartiet foreslår forslag for et tryggere arbeidsliv i Akershus. Høyre stemmer imot.

De siste årene har arbeidslivskriminalitet og useriøse forhold i arbeidslivet økt. Spesielt er dette et problem i byggebransjen i Oslo og Akershus. I Oslo har Arbeiderpartiet innført nye seriøsitetsbestemmelser for å bekjempe sosial dumping og arbeidskriminalitet. Brenna mener Akershus må innføre det samme.

-          Oslo og Akershus har et felles arbeidsmarked og leverandører forholder seg til begge fylker. For å bekjempe sosial dumping bør reglene derfor være mest mulig like over fylkesgrensen, sier hun.

Arbeiderpartiet fremmet derfor i dagens fylkestingsmøte forslag om å utarbeide et styrket regelverk for å fremme trygge og anstendige arbeidsvilkår ved offentlige anbud.

-          Akershus må bruke sin innkjøpsmakt til å fremme krav om lærlinger, egne ansatte, fagarbeidere, begrense antall underleverandører og sikre ryddige lønns -og arbeidsvilkår ved offentlige anbud. Vi må gjøre det vi kan for et tryggere arbeidsliv, sier Brenna.

Hun er skuffet, men ikke overrasket at Høyre stemmer imot forslagene om et tryggere arbeidsliv.

-          Høyre i Akershus følger opp den svake innsatsen Høyre/Frp-regjeringen har på arbeidslivsområdet. De har i fire år hatt en altfor passiv holdning til utviklingen med løsarbeiderkontrakter, sosial dumping og et mer utrygt arbeidsliv. Vi trenger en ny regjering som tar problematikken på alvor og som er villig til å gjøre noe med det, avslutter hun.

Les mer om Arbeiderpartiets løsninger for et trygt og seriøst arbeidsliv her: