Temamøte: Er Mellom-Amerika fanget i en evig voldssirkel?

Akershus Arbeiderpartis internasjonale nettverk inviterer til temamøte om volden i Mellom-Amerika torsdag 31. mars klokka 17.30 på partikontoret i 4. etasje på Youngstorget.

original_1478641596_0630662

Innledninger:

Hvordan ble regionen verdens voldeligste region? ved Elin Cecilie Ranum, forsker

Politisk vold og menneskerettighetsbrudd - et tilbakevendende og voksende problem, ved Marianne Gulli

Elin Cecilie Ranum har jobbet som forsker på vold, ungdomsgjenger og demokratisering i Mellom Amerika ved UCA i El Salvador. Hun har bodd mange år i El Salvador og Mexico, hvor hun jobbet for FNs kontor for narkotika og kriminalitet.

Marianne Gulli har master i statsvitenskap fra FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) og har skrevett masteroppgave om kriminalisering av sosiale bevegelser i Honduras og Guatemala. Hun har jobbet på den norske ambassaden i Guatemala i mange år, og har bodd flere år i landet. Hun er nylig avgått styreleder i Latin-Amerikagruppene i Norge.

Møtet varer fra klokka 17.30-19.00.Det blir pizza fra klokka 17

Møtet foregår på Akershus Arbeiderpartis partikontor i 4. etasje på Youngstorget 2B i Oslo.

Påmelding foregår til [email protected] med frist onsdag 30. mars.