Svein Morgenlien til minne

Tidligere stortingsrepresentant og leder i Norsk Skog- og Landarbeiderforbund, Svein Gunnar Morgenlien er død, 94 år gammel.

original_1478640764_5177042

Svein Morgenlien representerte Akershus Arbeiderparti på Stortinget fra 1975 til 1981, det meste av tiden som medlem av Landbrukskomiteen. Det var rett mann på rett plass, for skog- og jordbruk var noe han interesserte seg stort for.

Da Svein Morgenlien kom på Stortinget, hadde han bred erfaring fra politisk virke i Aurskog. Likevel var det først og fremst det faglige arbeidet som ble hans veg, både før og etter årene på Stortinget. Først som mangeårig aktiv i Aurskog Østre Skog og Land før han havnet i forbundet sentralt som sekretær, og så som hovedkasserer og til slutt som leder til 1987. Han spilte en sentral rolle da fem fagforbund, deriblant Skog og Land, i 1988 gikk sammen og dannet Fellesforbundet. Gjennom mange år var han medlem av LOs representantskap og LOs sekretariat.

Svein Morgenlien var en praktiker. Han var opptatt av de konkrete resultatene, om det var som fagforeningsleder på besøk hos skogsarbeidere i hvilebrakka eller om det var som stortingsrepresentant. Derfor nøt han stor respekt i eget parti og i fagbevegelsen, men også hos arbeidsgivere og hos politiske motstandere. Morgenlien visste hva han snakket om.

For oss i Akershus Arbeiderparti er Morgenlien-navnet forbundet med respekt og takknemlighet. Over mange tiår var de tre brødrene Morgenlien aktive i styre og stell. Eldstebror Holm som varaordfører i Nes og leder i fylkesskolestyret, broren Olaf som mangeårig ordfører i Aurskog og Aurskog-Høland og partiets gruppeleder i fylkestinget, og altså yngstemann Svein som fagforeningsmann og stortingsrepresentant. Det måtte være interessante debatter i stua hjemme i Morgenlien under oppveksten. Nå er de borte alle tre.

Partifeller i Akershus Arbeiderparti minnes Svein Morgenlien i respekt, og takker ham for lang og tro tjeneste.