Støtte til de streikende i Fellesforbundet

Akershus Arbeiderpartis arbeidsutvalg har idag vedtatt følgende støtteuttalelse til de streikende hotell- og restaurantarbeiderne.

original_1478638278_9486644

Akershus Arbeiderparti støtter hotell- og restaurantarbeiderne i streiken de nå står i.

Nå kjemper de streikende i Fellesforbundet en rettferdig kamp for lokal forhandlingsrett og tillegg til de lavest lønnede i hotell- og restaurantbransjen.

Fellesforbundets medlemmer i denne bransjen er blant de lavest lønnede i Norge, og er en gruppe som trenger et løft.

Den norske modellen med trepartssamarbeid og forhandlinger mellom arbeidsgivere og ansatte står sterkt i norsk arbeidsliv. Den har bidratt til utvikling av norske bedrifter og at ansatte har fått sin rettmessige del av verdiskapningen.

Akershus Arbeiderparti støtter kravet om rett til lokale forhandlinger, slik at hotell- og restaurantarbeidere på riksavtalen også skal få muligheten til å få den lønnen de fortjener.

Vi står solidarisk sammen med de streikende!