Stopp jernbanevanviddet

Høyre og Frp, med støtte fra Venstre og KrF, har vedtatt å konkurranseutsette all persontrafikk med jernbane her til lands. Planen var å starte konkurranseutsettingen nå i høst, men planen er forsinket - heldigvis.

Arbeiderpartiet sier nei til høyre og frps privaitsering av jernbanen

Konkurranseutsetting av jernbanetrafikken og privatisering av mye av Bane NORs virksomhet er en del av den såkalte jernbanereformen - et ideologisk prosjektet fra høyresida. NSB skal vingeklippes og nye aktører ønskes hjertelig velkommen - og det spiller ingen rolle om de er fra Kina eller hvor det måtte være.

NSB som selskap vingeklippes av Høyre og Frp. NSBs tog er overført til et nyopprettet materiellselskap, og de har mistet verkstedene og billettsystemet. Alt dette er overført til en rekke nye selskaper - fordi de vil svekke NSB og legge til rette for konkurrentene. Den nye jernbaneorganiseringen har kostet skattebetalerne og togpassasjerene hundrevis av millioner. Fullstendig vanvittig bruk av penger

I stedet for å opprette en rekke nye selskaper og foretak, og bruke store summer på administrasjon og på å tegne nye firkanter på organisasjonskartet, trengs det å bygge mer ny jernbane. Nye dobbeltspor og flere nye tog er det som trengs. Det er det som gir flere togpassasjerer. Om togvognene er røde, gule eller blå spiller mindre rolle. Men ikke for regjeringen. De vil ha nye aktører, som det så fint heter.

Arbeiderpartiet vil ikke legge jernbanetrafikken ut på anbud og vi vil ikke privatisere Bane NORs virksomhet. Vi vil bygge mer ny jernbane og vi vil styrke og utvikle NSB som et moderne transportselskap.

Vi vil stoppe Høyre og Frp sin konkurranseutsetting av jernbanetrafikken. Men da trengs et nytt stortingsflertall. Vi må rett og slett få et rødgrønt flertall som kan få jernbanepolitikken over på rett spor. Stem Arbeiderpartiet!

Sverre Myrli

Jernbanepolitisk talsman, Arbeiderpartiet