Skuffet over manglende satsing på miljøteknologi på fjorden

Arbeiderpartiets fylkestingsrepresentant Torunn Skottevik er skuffet over at Høyre/Frp og de andre borgerlige partiene ikke inkluderer maritim sektor når de tar til ordet for det grønne skifte.

torunn ny_1482321214_0409617
- Akershus fylkeskommune har arbeidet med klimaplanlegging i mer enn 15 år. Vi har gjort svært mye bra, takket være et godt samarbeid mellom de ulike politiske partiene og ikke minst som følge av at vi har en kvalifisert administrasjon som hele tiden har ønsket å sette Akershus i førersete som det grønne fylket. Jeg er derfor svært skuffet over de borgerlige partiene som snakker mye om grønt skifte, ikke er villig til å satse på miljøvennlig teknologi på fjorden, sier Skottevik.   

 I gjeldende planverk er ambisjonen å være et klimapolitisk foregangsfylke og en internasjonal foregangsregion med langsiktig bærekraft. For å innfri ambisjonen skal Akershus redusere sine klimagassutslipp med 50 prosent sammenlignet med 1991 innen 2030.   

- Det er satt tre delmål for dette arbeidet med et særlig fokus på utslipp fra transportsektoren. I løpet av 2017 skal nevnte temaplan erstattes av en ny plan for klima og energi. Nå skjer det så mye - så raskt innenfor forskning på grønn teknologi at det vi må ha en bevisst prioritering å være i front når de årlige handlingsprogram skal utarbeides med fokus på våre satsningsområder. Her må maritim sektor også med. Arbeiderpartiet foerslo også i fjorårets budsjett et spesielt fokus på forskning på miljøvennlig maritim transport, men fikk dessverre ikke flertallspartiene med oss, opplyser Arbeiderpartiets representant. 

 - Hydrogen vil bli en viktig nullutslippsteknologi også for ferjer. I nær fremtid kan vi for oss en ferjeflåte i Akershus med miks av el-drift, hydrogen og hybridteknologi med biodrivstoff. Men det skjer ikke uten at de borgerlige partiene også vil det, understreker Skottevik.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova oppfordrer oss til det og har nylig lansert en prøveordning for utvikling av miljøvennlig teknologi, Pilot-E. Den første utlysningen er på 70 millioner kroner og blir nå formidlet til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport. Her har vi alt å tjene på å være offensive. Vi kan simpelthen ikke forstå at de valgte å ikke støtte Arbeiderpartiets gode forslag som kunne plassert Akershus i førersete for at det grønne skiftet også skal gjelde på fjorden. De stemte ned vårt forslag på 2 millioner til grønn innovasjon.