Skuffende klimabudsjett

- Norge trenger et nytt flertall. Et flertall som kutter utslippene hjemme, som tar vare på norsk natur og som slutter å kutte i vår internasjonale klimasatsing, sa stortingsrepresentant Åsmund Aukrust i finansdebatten.

åsmund

Aukrust gir Venstre og Kristelig Folkeparti ros for å ha gjort klimabudsjettet bedre, men han mener budsjettet fortsatt er langt fra offensivt nok. 

 - Arbeiderpartiets klimapakke kutter utslippene langt mer enn regjeringens budsjettforslag, og også betraktelig mer enn det som nå kommer til å bli vedtatt. Regjeringen fører en politikk som er oppskriften på at Paris-avtalen ikke skal nås. 

Han mener det må slutt på at det er ytterpunktet i norsk klimapolitikk som får sitte i førersetet. 

 - Hvert eneste år har Høyre/Frp-regjeringen foreslått å kutte i flere viktige nasjonale klimatiltak, skogvern og internasjonal regnskogsatsing. Det må bli slutt på at det er Fremskrittspartiets leder og finansminister som har det siste ordet i regjeringens klimapolitikk. Det er en av mange grunner til at vi trenger et nytt flertall, avsluttet Aukrust.