Siste dansen

Nina Sandberg, ordfører på Nesodden og nestleder i Akershus Arbeiderparti, hadde følgende innlegg på trykk i VG 20. april.

original_1478640896_619547

Kommunereformen går inn i en avgjørende fase. Det er høy aktivitet i kommune-Norge. Innen juli skal alle kommunestyrer ha tatt valget: Fortsette alene, eller bli større?

På Stortinget, som skal vedta ny kommunestruktur i 2017, gjelder frivillighetslinja. Men regjeringen innfører stadig nye spilleregler som stresser og forvirrer kommunene. Nylig la regjeringen fram forslag til nytt inntektssystem. Nær 3 av 4 ordførere mener at forslaget har påvirkning på om kommunen deres bør slå seg sammen. Regjeringen bruker Fylkesmennene som sin svært aktive forlengende arm. Kommuner som ikke vil følge prosessen, eller bryter ut av forhandlinger, må stå til rette. Fylkesmennene skal tegne kommunekartet, etter at kommunene selv har gjort det. Slik spres uvisshet om hva reformen egentlig skal føre til og hvem som egentlig bestemmer.

Det er ikke til å undres over at mange kommuner er på lett desperat jakt etter dansepartnere. Snart er det jo siste dansen!

I stedet for å la statsråd Sanner blinke med lysene over dansegolvet, burde ansvarlige Stortingspolitikere roe stemningen i en avgjørende fase av en viktig velferds- og forvaltningsreform.

Vi bør ha tre forhold klart for oss:

Reformen er frivillig. Det kan være mange grunner for at kommuner slår seg sammen, men flertallet på Stortinget mener en viktig forutsetning er at kommunene vil det selv.

Kommunene skal ta valget ut fra hva deres innbyggere er tjent med, ikke fordi staten presser på, eller fordi nabokommunene forhandler.

Kommunereformen er ikke en kur for alt. Den kan være nødvendig for at noen små kommuner skal levere gode nok tjenester, men alle utfordringer løses ikke ved å bli større. I hele etterkrigstiden har kommunene fått flere oppgaver og mer ansvar. Staten har fulgt opp med å regulere oppgaveløsingen, gi kommunene strammere økonomiske rammer og sentralisere kommunestrukturen. Dette har staten gjort for å sikre likhet i tjenestetilbudet. Flere oppgaver og mer ansvar gir altså ikke i seg selv bedre lokaldemokrati. En sterk og forutsigbar kommuneøkonomi er viktigere enn størrelse, både når det gjelder folkestyre og tjenestetilbud.

Nina Sandberg

Ordfører i Nesodden (Ap)