Regjeringen går feil vei

- Regjeringen er på helt feil vei når den kutter i bevilgningene til sykkel og gange, sier Akershus Arbeiderpartis gruppeleder Tonje Brenna.

original_1478640895_831034

I forslaget til statsbudsjett for 2017 foreslår Høyre/Frp-regjeringen å kutte bevilgningene til gang- og sykkelveier på riksveinettet med 123 millioner og å redusere tilskuddsordningen til kommunale og fylkeskommunale gang- og sykkelveier med 62,5 millioner.

- Jeg er skuffet og overrasket. Vi har mange gang- og sykkelveier i Akershus som trengs å bygges ut. Bevilgningene burde i stedet vært økt kraftig, sier hun.

Brenna mener gang- og sykkelveier er en god investering for framtida.

- Barna våre trenger trygge skoleveier, det er bra for folkehelsen og det er positivt for klima og miljø. Det er derfor uforståelig at regjeringen kutter.

Brenna mener dette føyer seg inn i rekken av dårlige klimaforslag fra regjeringen

- Regjeringen kutter både i kollektivtrafikken og gang- og sykkelveier rundt storbyene. Sykkel og gange er den grønneste måten å bevege seg på. Skal vi få ned klimagassutslippene og oppfylle våre krav i Paris-avtalen, må vi satse mer på grønn transport, ikke mindre, sier hun.