Reddet Nannestad tannklinikk

Arbeiderpartiet har i dagens fylkestingsmøte fått flertall for å opprettholde tannklinikken på Nannestad. Kun Høyre stemte for nedleggelse.

original_1478640758_7359061

- Jeg er glad for at flertallet i fylkestinget har valgt å støtte Arbeiderpartiets forslag om å opprettholde tannklinikken på Nannestad. Nannestad og Øvre Romerike er i stor vekst, og vi trenger flere kompetansearbeidsplasser.  Da blir det feil å legge ned klinikken på Nannestad, sier Akershus Arbeiderpartis gruppeleder Tonje Brenna.

Tannklinikken ble foreslått nedlagt av fylkesrådmannen tidligere i år. Men både lokalbefolkningen, lokale tillitsvalgte og ikke minst Nannestad-ordfører Hans Thue (Ap) har engasjert seg sterkt i saken. Da saken var til behandling i fylkestingets hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse tidligere i oktober ble det flertall for Arbeiderpartiets forslag om å opprettholde tannklinikken. Kun Høyre stemte mot. 

Høyre ga seg imidlertid ikke, og anket saken inn for fylkestinget i et nytt forsøk for å legge ned klinikken. Men deres omkamp mislykkes, noe som gleder Brenna. 

- Nå kan klinikken få ro, og vi kan heller fokusere på hvordan vi kan bedre tannhelsetilbudet til Nannestads befolkning. Dessverre er det til dels store sosiale forskjeller i tannhelse mellom folk i Akershus. Dette må vi gjøre noe med, avslutter hun.