Partiaktiviteten utsettes

Landet vårt og mange av våre kommuner er i en svært krevende situasjon nå. Det er ønsket at vi også sender noen signaler om partiaktivitet i tiden som kommer.

Vi vil begrense all aktivitet i fylkespartiet til et minimum i ukene frem til påske. Dvs at blant annet møter, planlagte skoleringer og arbeidsplassbesøk vil utsettes og avlyses.

Det betyr også at planlagt representantskap i Akershus Arbeiderparti 28 mars avlyses. Nytt tidspunkt formidles når det er klart.

Vi vil også gi følgende anbefaling til samtlige av våre kommunepartier frem til påske:

- Følg de rådene som helsemyndighetene gir.  Møter og arrangement som ikke er nødvendige å gjennomføre bør avlyses. - - De møtene som må gjennomføres bør så langt det er mulig gjennomføres på telefon/video. - Reiser og bedriftsbesøk bør ikke gjennomføres hvis de ikke er helt nødvendige.  

Vi vil legge til rette for at det er mulig å opprettholde politisk aktivitet knyttet til programdebatt og aktuelle saker gjennom digitale flater og telefon. Det kommer mer informasjon ut til organisasjonen om dette i løpet av neste uke.   

Hvilke konsekvenser pandemien vil ha for partiarbeidet videre utover våren (etter påske) vil vi komme tilbake til når vi ser hvordan situasjonen utvikler seg.