Ole Korslund til minne

Det var med sorg og vemod vi mottok meldingen om at Ole Korslund er gått bort, nærmere 86 år gammel.

original_1478640882_6136131

Ole Korslund vil bli husket som en av de aller største politiske lederne på Romerike, og han har satt varige spor etter seg. Han er med rette blitt kalt hovedflyplassens far, men hans engasjement strakk seg langt ut over flyplassaken.

I tillegg til å være ordfører i Ullensaker i ti år og varaordfører i seks år hadde han gjennom en årrekke sentrale verv i Ullensaker og Akershus Arbeiderparti. Han var medlem av Arbeiderpartiets landsstyre og av styret i Akershus Arbeiderpresse, og var dessuten leder av KS i Akershus i mange år.

Etter kommunevalget i Ullensaker i 1979 så en ny politisk konstellasjon dagens lys. Det var en av de aller første gangene vi fikk et rødgrønt samarbeid i en kommune. Senterpartiets Magne Hafstad ble ordfører og Ole Korslund fra Arbeiderpartiet ble varaordfører. Ole var stolt over å ha vært med på denne nyskapningen og var for ettertida overbevist om at det var riktig for Arbeiderpartiet å søke nye konstellasjoner.

Oles store politiske prosjekt ble å få lokalisert den nye hovedflyplassen til Gardermoen. Med bakgrunn fra oppveksten nord i Eidsvoll og kjennskapen til Innlandet så han at Romerike trengte ny vekst. Da hovedflyplassaken fikk ny aktualitet på 1970- og 1980-tallet var Ole helt overbevist om at flyplassen burde legges til Gardermoen. Etter hardt arbeid ble Gardermoen vedtatt i 1992. og det var en stolt Ullensaker-ordfører som sto i første rekke da den nye flyplassen ble åpnet 8. oktober 1998.

Ole var tydelig ideologisk forankret og så de store linjene i politikken. Dette kombinerte han med en usedvanlig evne til handlekraft. Således ble han en dyktig politisk praktiker og en tillitsmann for sosialdemokratiet av første klasse.

Ole slo ofte på tråden for å komme med synspunkter på dagsaktuelle saker. Bestandig med noen lure kommentarer og bestandig med trua på framtida. Han fulgte godt med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg kommer til å savne telefonene fra Ole.

Kona Ingrid, de to døtrene, svigersønner og barnebarn skal vite at vi er mange som står sammen med dem i sorgen. Da er det godt å tenke tilbake på Oles store samfunnsgavnlige innsats og at han har gjort så mye for så mange.

Ole Korslund begraves fra Hovin kirke fredag 26. august klokka 13.00. Vi lyser fred over hans gode minne.

Sverre Myrli

leder i Akershus Arbeiderparti